Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2017 15:16 RA.120.84.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
01.12.2014 14:42 OR.120.61.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowych Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
01.12.2014 14:41 OR.120.60.2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
01.12.2014 14:40 OR.120.59.2014 Zarządzenei w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
01.12.2014 14:39 OR.120.58.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
13.11.2014 15:21 OR.120.57.2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
13.11.2014 15:19 OR.120.56.2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
07.11.2014 10:03 OR.120.55.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowych Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
31.10.2014 14:09 OR.120.53.2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
31.10.2014 14:08 OR.120.52.2014 Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
21.10.2014 11:23 OR.120.51.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
21.10.2014 11:22 OR.120.50.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
21.10.2014 11:20 OR.120.49.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowych Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
21.10.2014 11:18 OR.120.48.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły PZS w Chojnowie przy ul. Poźniaków 2
30.09.2014 15:12 OR120.47.2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych
22.09.2014 11:40 OR.120.46.2014 Zarzadzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
22.09.2014 11:22 OR.120.45.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
22.09.2014 11:20 OR.120.44.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
22.09.2014 11:19 OR.120.43.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w palnie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
22.09.2014 11:10 OR.120.42.2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Legnickiego
22.09.2014 11:08 OR.120.41.2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
23.07.2014 11:47 OR.120.40.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w palnie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
08.07.2014 11:06 OR.120.39.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
02.07.2014 13:03 OR.120.38.2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
02.07.2014 13:02 OR.120.37.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
02.07.2014 13:01 OR.120.36.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
26.06.2014 12:38 OR.120.35.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
12.06.2014 10:19 OR.120.34.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w palnie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
12.06.2014 10:18 OR.120.33.3014 Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
12.06.2014 08:54 OR.120.32.2014 Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
12.06.2014 08:52 OR.120.31.2014 Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
12.06.2014 08:48 OR.120.30.2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
26.05.2014 09:21 OR.120.29.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w palnie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
26.05.2014 09:20 OR.120.28.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
26.05.2014 09:19 OR.120.27.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
13.05.2014 10:38 OR.120.26.2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
30.04.2014 15:09 OR.120.25.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
23.04.2014 14:35 OR.120.24.2014 Zarządzenie w sprawie postępowania i zasad udzielania zamówień publicznych
15.04.2014 10:49 OR.120.23.2014 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwaw trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w granicach działki nr 71/2, połozonej w obrębie 1 miasta Prochowice
04.04.2014 14:32 OR.120.22.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
04.04.2014 12:54 OR.120.21.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
04.04.2014 11:05 OR.120.20.2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
04.04.2014 11:03 OR.120.19.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
04.04.2014 11:01 OR.120.18.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
04.04.2014 10:41 OR.120.17.2014 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
13.03.2014 11:58 OR.120.16.2014 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2014 rok
07.03.2014 09:51 OR.120.15.2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Legnicy
07.03.2014 09:44 OR.120.14.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
07.03.2014 09:17 OR.120.13.2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
25.02.2014 13:43 OR.120.12.2014 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w obrębie Biała gminy Chojnów w granicach działki nr 566/2

1 2 następna