Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2016 08:16 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2015 r.
01.03.2016 08:15 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2015 r.
01.03.2016 08:14 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2015 r.
01.03.2016 08:13 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2015 r.
01.03.2016 08:10 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2015 r.
19.10.2015 16:29 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2015 r.
19.10.2015 16:23 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2015 r.
19.10.2015 16:22 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2015 r.
19.10.2015 16:21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2015 r.
19.10.2015 16:17 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2015 r.
17.07.2015 14:15 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za II kwartał 2015 r.
17.07.2015 14:14 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015 r.
17.07.2015 14:13 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015 r
17.07.2015 14:13 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2015 r.
17.07.2015 14:06 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2015 r.
22.04.2015 13:04 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za I kwartał 2015 r.
22.04.2015 13:03 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r
22.04.2015 13:03 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r.
22.04.2015 13:02 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015 r.
22.04.2015 13:01 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2015 r.