Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2015 13:28 RA.120.88.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
16.12.2015 13:26 RA.120.87.2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Legnicy
16.12.2015 13:21 RA.120.86.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
11.12.2015 15:18 RA.120.85.2015 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
11.12.2015 15:15 RA.120.84.2015 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
08.12.2015 14:04 RA.120.83.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
03.12.2015 09:34 RA.120.82.2015 Zazrządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowymw Legnicy"
01.12.2015 15:09 RA.120.81.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
01.12.2015 15:08 RA.120.80.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
01.12.2015 15:07 RA.120.79.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
17.11.2015 08:30 RA.120.78.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
17.11.2015 08:25 RA.120.77.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Dróg
06.11.2015 14:06 RA.120.76.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
06.11.2015 14:04 RA.120.75.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
03.11.2015 15:12 RA.120.74.2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
03.11.2015 15:10 RA.120.73.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
03.11.2015 15:09 RA.120.72.2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
03.11.2015 15:08 RA.120.71.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.11.2015 15:07 RA.120.70.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.11.2015 15:06 RA.120.69.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.11.2015 15:05 RA.120.68.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
03.11.2015 15:04 RA.120.67.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
03.11.2015 15:02 RA.120.66.2015 Zarządzenie w sprawie powolania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
06.10.2015 12:18 RA.120.65.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
06.10.2015 12:17 RA.120.64.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
06.10.2015 12:13 RA.120.63.2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych
06.10.2015 12:12 RA.120.62.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.10.2015 12:10 RA.120.61.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
06.10.2015 12:09 RA.120.60.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
06.10.2015 12:07 RA.120.59.2015 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku dotyczącego utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu
04.08.2015 14:55 RA.120.58.2015 Zarządzenie w sprawie skrócenia pracy w Starostwe Powiatowym w Legnicy
04.08.2015 14:54 RA.120.57.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
31.07.2015 14:54 RA.120.56.2015 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Legnickiego
31.07.2015 14:30 RA.120.55.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
31.07.2015 13:08 RA.120.54.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
16.07.2015 11:38 RA.120.53.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Legnickim
13.07.2015 09:15 RA.120.52.2015 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2015
08.07.2015 13:39 RA.120.51.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
08.07.2015 13:38 RA.120.50.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
08.07.2015 13:37 RA.120.49.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
08.07.2015 13:36 RA.120.48.2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.07.2015 08:43 RA.120.47.2015 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Legnicy
03.07.2015 08:25 RA.120.46.2015 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Legnicy
03.07.2015 07:30 RA.120.45.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
17.06.2015 14:32 RA.120.44.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
17.06.2015 14:30 RA.120.43.2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
17.06.2015 14:27 RA.120.42.2015 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2015 rok
17.06.2015 14:25 RA.120.41.2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
17.06.2015 14:22 RA.120.40.2015 Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
28.05.2015 12:29 RA.120.39.2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

1 2 następna