Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2017 11:41 RA.120.82.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
02.01.2017 11:40 RA.120.81.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
22.12.2016 08:53 RA.120.80.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
22.12.2016 08:52 RA.120.79.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
08.12.2016 13:17 RA.120.78.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
08.12.2016 13:15 RA.120.77.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
06.12.2016 08:25 RA.120.76.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
15.11.2016 12:23 RA.120.75.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
08.11.2016 13:37 RA.120.74.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji odbiorowej
04.11.2016 11:40 RA.120.73.2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy"
04.11.2016 11:37 RA.120.72.2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu kontrolnego
04.11.2016 11:33 RA.120.71.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oszacowania szkód na odcinku drogi powiatowej nr 2206D w m. Winnica spowodowanych przez intensywne opady deszczu jakie wystąpiły w miesiącu lipcu 2016 r.
04.11.2016 11:30 RA.120.70.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
04.11.2016 11:28 RA.120.69.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
04.11.2016 11:23 RA.120.68.2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu kontrolnego
04.11.2016 11:18 RA.120.67.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
04.11.2016 11:16 RA.120.66.2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Legnicy
04.11.2016 11:15 RA.120.65.2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
04.11.2016 11:14 RA.120.64.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
10.10.2016 08:28 RA.120.63.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
10.10.2016 08:27 RA.120.62.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
10.10.2016 08:26 RA.120.61.2016 w sprawie powołania zespołu kontrolnego
10.10.2016 08:25 RA.120.60.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
10.10.2016 08:24 RA.120.59.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
05.10.2016 12:13 RA.120.58.2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy"
05.10.2016 12:09 RA.120.57.2016 Zarządzenie zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.10.2016 12:00 RA.120.56.2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Legnicy
04.10.2016 10:49 RA.120.55.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
04.10.2016 10:47 RA.120.54.2016 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych
03.10.2016 14:27 RA.120.53.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
03.10.2016 14:26 RA.120.52.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
12.09.2016 12:54 RA.120.51.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
12.09.2016 12:54 RA.120.50.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
02.08.2016 11:41 RA.120.49.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
02.08.2016 11:40 RA.120.48.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
21.07.2016 14:07 RA.120.47.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
21.07.2016 14:07 RA.120.46.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
21.07.2016 14:06 RA.120.45.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
21.06.2016 14:26 RA.120.44.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
10.06.2016 15:05 RA.120.43.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
10.06.2016 15:04 RA.120.42.2016 Zarządzenie w sprawie wyboru sposobu określenia proporcji do rozliczania przez Powiat Legnicki podatku od towarów i usług
10.06.2016 15:03 RA.120.41.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
10.06.2016 15:02 RA.120.40.2016 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy.
01.06.2016 11:00 RA.120.39.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
01.06.2016 11:00 RA.120.38.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
09.05.2016 12:29 RA.120.37.2016 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
09.05.2016 10:56 RA.120.36.2016 Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
09.05.2016 10:55 RA.120.35.2016 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
18.04.2016 14:49 RA.120.34.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18.04.2016 14:48 RA.120.33.2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

1 2 następna