Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2017 12:11 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2016 r.
14.03.2017 12:09 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2016 r.
14.03.2017 12:08 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2016 r.
14.03.2017 12:06 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016 r.
14.03.2017 12:03 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016 r
21.10.2016 11:32 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2016 r.
21.10.2016 11:31 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2016 r.
21.10.2016 11:29 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2016 r.
21.10.2016 11:25 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016 r.
21.10.2016 11:23 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016 r
12.09.2016 14:02 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za II kwartał 2016 r. -korekta
12.09.2016 14:01 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za II kwartał 2016 r.
12.09.2016 13:59 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016 r.-korekta
12.09.2016 13:59 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016 r.
12.09.2016 13:57 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016 r
12.09.2016 13:52 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2016 r.
12.09.2016 13:31 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2016 r.
28.04.2016 08:38 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za I kwartał 2016 r.
28.04.2016 08:37 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016 r
28.04.2016 08:37 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016 r.
28.04.2016 08:36 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2016 r.
28.04.2016 08:35 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2016 r.