Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 08:41 RA.120.90.2017 Zarządzenie w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku od towarów i usług
10.01.2018 08:39 RA.120.89.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
10.01.2018 08:37 RA.120.88.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
12.12.2017 14:08 RA.120.87.2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
12.12.2017 14:07 RA.120.86.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
12.12.2017 14:06 RA.120.85.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
20.11.2017 15:18 RA.120.84.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
20.11.2017 15:13 RA.120.83.2017 Zarządzenie w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
20.11.2017 15:12 RA.120.82.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
20.11.2017 15:11 RA.120.81.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
10.11.2017 14:22 RA.120.80.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
10.11.2017 12:22 RA.120.79.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
10.11.2017 12:21 RA.120.78.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
10.11.2017 12:20 RA.120.77.2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
10.11.2017 12:19 RA.120.76.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
10.11.2017 12:18 RA.120.75.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
31.10.2017 12:21 RA.120.74.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
31.10.2017 12:20 RA.120.73.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
17.10.2017 14:23 RA.120.72.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
13.10.2017 14:42 RA.120.71.2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu legnickiego
13.10.2017 14:41 RA.120.70.2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
12.10.2017 12:51 RA.120.69.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
12.10.2017 12:50 RA.120.68.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.10.2017 08:55 RA.120.67.2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
06.10.2017 08:51 RA.120.66.2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
06.10.2017 08:50 RA.120.65.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
04.10.2017 08:01 RA.120.64.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie DPS w Legnickim Polu
04.10.2017 07:58 RA.120.63.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
04.10.2017 07:57 RA.120.62.2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu legnickiego
02.10.2017 11:07 RA.120.61.2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
02.10.2017 11:04 RA.120.60.2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
27.09.2017 08:19 RA.120.59.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
06.09.2017 15:15 RA.120.58.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.09.2017 15:14 RA.120.57.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.09.2017 12:59 RA.120.56.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
30.08.2017 14:12 RA.120.55.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
30.08.2017 14:11 RA.120.54.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
28.08.2017 14:29 RA.120.53.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
28.08.2017 14:24 RA.120.52.2017 Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
17.08.2017 10:29 RA.120.51.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
17.08.2017 10:26 RA.120.50.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
17.08.2017 10:24 RA.120.49.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
17.08.2017 10:22 RA.120.48.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
17.08.2017 10:19 RA.120.47.2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
26.07.2017 12:06 RA.120.46.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
26.07.2017 12:05 RA.120.45.2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
12.07.2017 12:43 RA.120.44.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
12.07.2017 12:43 RA.120.43.2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
10.07.2017 11:59 RA.120.42.2017 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
26.06.2017 10:59 RA.120.41.2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

1 2 następna