Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2018 08:26 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2017 r.
21.02.2018 08:25 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2017 r
21.02.2018 08:23 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2017 r.
21.02.2018 08:22 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2017 r.
21.02.2018 08:19 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2017 r.
19.10.2017 11:49 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2017 r.
19.10.2017 11:48 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2017 r
19.10.2017 11:47 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2017 r.
19.10.2017 11:46 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2017 r.
19.10.2017 11:44 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2017 r.
21.07.2017 14:06 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2017 r.
21.07.2017 14:05 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2017 r.
21.07.2017 14:02 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2017 r.
21.07.2017 14:01 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IIkwartał 2017 r
21.07.2017 14:00 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za II kwartał 2017 r.
26.04.2017 07:47 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za I kwartał 2017 r.
26.04.2017 07:45 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2017 r
26.04.2017 07:43 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2017 r.
26.04.2017 07:42 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2017 r.
26.04.2017 07:38 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2017 r.