Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2019 11:12 XXXV/199/2018 Uchwała Nr XXXV/199/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim
18.07.2019 08:00 DOW-S-IV.7222.51.2018.AB Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Acidpol Sp. z o.o.
09.05.2019 11:33 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego dot. wydania pozwolenia zintegrowanego
27.07.2018 09:45 AS.6233.2.12.2018 Obwieszczenie Starosty Legnickiego o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach
30.05.2018 09:07 AS.602.1.1.2018 Ogłoszenie o uchwaleniu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025
10.01.2018 11:45 AS.602.1.2018 Obwieszczenie Zarządu Powiatu Legnickiego o przystąpieniu do opracowania projektu: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025
01.12.2017 07:00 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr XXXVII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. i uchwały nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r.
05.10.2017 09:33 4325/V/17 UCHWAŁA NR 4325/V/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
14.07.2017 14:36 OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw