Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2018 14:32 RA.120.59.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
07.09.2018 14:31 ra.120.58.2018 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kunice gminy Kunice, w granicach działki nr 760/20
04.09.2018 13:29 RA.120.57 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
04.09.2018 13:28 RA.120.56.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
10.08.2018 09:22 RA.120.55.2018 Zarządzenie ws. powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Kawice do miejscowości Dąbie oraz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2184D do końca miejscowości Szczedrzykowice spowodowanych przez intensywne opady deszczu z burzami które wystąpiły w dniach 10, 21 czerwca oraz 10, 11, 18 lipca 2018 r.
10.08.2018 09:19 RA.120.54.2018 Zarządzenie ws. ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
30.07.2018 14:42 RA.120.53.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
30.07.2018 14:41 RA.120.52.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
30.07.2018 14:40 RA.120.51.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
30.07.2018 14:36 RA.120.50.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
23.07.2018 14:32 RA.120.49.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
17.07.2018 14:14 RA.120.48.2018 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Biała gminy Chojnów, w granicach działki numer 1215
17.07.2018 14:13 RA.120.47.2018 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gminy Kunice, w granicach działki numer 437
13.07.2018 15:05 RA.120.46.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
13.07.2018 15:01 RA.120.45.2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
13.07.2018 15:00 RA.120.44.2018 w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w obrębie Rzeszotary gminy Miłkowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 41/1
26.06.2018 07:53 RA.120.43.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
21.06.2018 10:44 RA.120.42.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
21.06.2018 10:42 RA.120.41.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Legnicy
21.06.2018 10:40 RA.120.40.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
01.06.2018 12:44 RA.120.39.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
01.06.2018 12:44 RA.120.38.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
25.05.2018 12:29 RA.120.37.2018 Zarządzenie zmieniające w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
23.05.2018 15:27 RA.120.36.2018 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
23.05.2018 15:26 RA.120.35.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
23.05.2018 11:29 RA.120.34.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
23.05.2018 11:28 RA.120.33.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.05.2018 11:27 RA.120.32 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.05.2018 11:26 RA.120.31.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
15.05.2018 09:21 RA.120.30.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
15.05.2018 09:18 RA.120.29.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
15.05.2018 09:17 RA.120.28.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.04.2018 15:08 RA.120.27.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.04.2018 15:05 RA.120.26.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
03.04.2018 11:54 RA.120.25.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.04.2018 11:53 RA.120.24.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
30.03.2018 13:37 RA.120.23.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
20.03.2018 15:03 120.22.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
20.03.2018 14:54 RA.120.21.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.03.2018 15:19 RA.120.20.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.03.2018 15:17 RA.120.19.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
01.03.2018 12:10 RA.120.18.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
16.02.2018 10:10 RA.120.17.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
16.02.2018 09:16 RA.120.16.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.02.2018 09:15 RA.120.15.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
16.02.2018 09:14 RA.120.14.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.02.2018 09:12 RA.120.13.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.02.2018 09:11 RA.120.12.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej w roku 2018
16.02.2018 09:10 RA.120.11.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
16.02.2018 09:07 RA.120.10.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w roku 2018

1 2 następna