Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2018 15:08 RA.120.27.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.04.2018 15:05 RA.120.26.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
03.04.2018 11:54 RA.120.25.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.04.2018 11:53 RA.120.24.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
30.03.2018 13:37 RA.120.23.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
20.03.2018 15:03 120.22.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
20.03.2018 14:54 RA.120.21.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.03.2018 15:19 RA.120.20.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.03.2018 15:17 RA.120.19.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
01.03.2018 12:10 RA.120.18.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
16.02.2018 10:10 RA.120.17.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
16.02.2018 09:16 RA.120.16.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.02.2018 09:15 RA.120.15.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
16.02.2018 09:14 RA.120.14.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.02.2018 09:12 RA.120.13.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
16.02.2018 09:11 RA.120.12.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej w roku 2018
16.02.2018 09:10 RA.120.11.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
16.02.2018 09:07 RA.120.10.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w roku 2018
16.02.2018 09:05 RA.120.9.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku w roku 2018
16.02.2018 09:03 RA.120.8.2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2018
16.02.2018 08:56 RA.120.7.2018 Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
11.01.2018 12:10 RA.120.6.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
11.01.2018 12:09 RA.120.5.2018 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym udziału 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Spalona gminy Kunice, oznaczonej numerem 143/5
11.01.2018 12:08 RA.120.4.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do organizacji obchodów dwudziestolecia funkcjonowania Powiatu Legnickiego
11.01.2018 12:05 RA.120.3.2018 Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
11.01.2018 12:03 RA.120.2.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
11.01.2018 12:02 RA.120.1.2018 Zarządzenie ws. ustalenia dnia wolnego od pracy