Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2018 20:55 RA.120.78.2018 Zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018 r.
22.11.2018 20:44 RA.120.77.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Legnicy
22.11.2018 20:42 RA.120.76.2018 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Spalona gminy Kunice, w granicach działki numer 472
22.11.2018 20:41 RA.120.75.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
22.11.2018 20:39 RA.120.74.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
13.11.2018 13:53 RA.120.73.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnaj
26.10.2018 14:13 120.72.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
26.10.2018 14:12 RA.120.71.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
19.10.2018 14:43 RA.120.70.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wspólnego powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz przygotowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, przeniesienia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowe miejsce pracy Starosty Legnickiego
19.10.2018 14:41 RA.120.69.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
18.10.2018 11:44 RA.120.68.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
18.10.2018 11:43 RA.120.67.2018 Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wspólnego powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz przygotowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, przeniesienia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowe miejsce pracy Starosty Legnickiego.
18.10.2018 11:41 RA.120.65.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
18.10.2018 11:41 RA.120.66.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu legnickiego
18.10.2018 11:40 RA.120.64.2018 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
18.10.2018 11:39 RA.120.63.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
18.10.2018 11:38 RA.120.62.2018 Zarząszenie w sprawie powołania komisji przetargowej
18.10.2018 11:36 RA.120.61.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
18.10.2018 11:35 RA.120.60.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
07.09.2018 14:32 RA.120.59.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
07.09.2018 14:31 ra.120.58.2018 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kunice gminy Kunice, w granicach działki nr 760/20
04.09.2018 13:29 RA.120.57.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
04.09.2018 13:28 RA.120.56.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
10.08.2018 09:22 RA.120.55.2018 Zarządzenie ws. powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Kawice do miejscowości Dąbie oraz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2184D do końca miejscowości Szczedrzykowice spowodowanych przez intensywne opady deszczu z burzami które wystąpiły w dniach 10, 21 czerwca oraz 10, 11, 18 lipca 2018 r.
10.08.2018 09:19 RA.120.54.2018 Zarządzenie ws. ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
30.07.2018 14:42 RA.120.53.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
30.07.2018 14:41 RA.120.52.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
30.07.2018 14:40 RA.120.51.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
30.07.2018 14:36 RA.120.50.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
23.07.2018 14:32 RA.120.49.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
17.07.2018 14:14 RA.120.48.2018 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Biała gminy Chojnów, w granicach działki numer 1215
17.07.2018 14:13 RA.120.47.2018 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gminy Kunice, w granicach działki numer 437
13.07.2018 15:05 RA.120.46.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
13.07.2018 15:01 RA.120.45.2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
13.07.2018 15:00 RA.120.44.2018 w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w obrębie Rzeszotary gminy Miłkowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 41/1
26.06.2018 07:53 RA.120.43.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
21.06.2018 10:44 RA.120.42.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
21.06.2018 10:42 RA.120.41.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Legnicy
21.06.2018 10:40 RA.120.40.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
01.06.2018 12:44 RA.120.39.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
01.06.2018 12:44 RA.120.38.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
25.05.2018 12:29 RA.120.37.2018 Zarządzenie zmieniające w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
23.05.2018 15:27 RA.120.36.2018 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
23.05.2018 15:26 RA.120.35.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
23.05.2018 11:29 RA.120.34.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
23.05.2018 11:28 RA.120.33.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.05.2018 11:27 RA.120.32 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.05.2018 11:26 RA.120.31.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
15.05.2018 09:21 RA.120.30.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
15.05.2018 09:18 RA.120.29.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

1 2 następna