Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2019 08:25 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2018 r.
08.03.2019 08:22 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2018 r.
08.03.2019 08:21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2018 r.
08.03.2019 08:18 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2018 r.
08.03.2019 08:15 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2018 r
22.10.2018 14:21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2018 r.
22.10.2018 14:20 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2018 r.
22.10.2018 14:12 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r.
22.10.2018 14:11 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r
22.10.2018 14:06 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2018 r.
24.07.2018 10:48 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za II kwartał 2018 r.
24.07.2018 10:47 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2018 r
24.07.2018 10:47 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2018 r.
24.07.2018 10:45 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2018 r.
24.07.2018 10:42 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2018 r.
20.04.2018 11:50 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2018 r.
20.04.2018 11:49 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2018 r.
20.04.2018 11:48 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r.
20.04.2018 11:47 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r
20.04.2018 11:46 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za I kwartał 2018 r.