Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2022 13:36 XLV/280/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/280/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
25.11.2022 13:34 XLV/279/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/279/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
25.11.2022 13:33 XLV/278/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/278/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
25.11.2022 13:26 XLV/277/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/277/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały.
25.11.2022 13:21 XLV/276/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/276/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
25.11.2022 13:17 XLV/275/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/275/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
25.11.2022 13:15 XLV/274/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/274/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
25.11.2022 13:13 XLV/273/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLV/273/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za lata 2020-2021.
04.11.2022 11:30 XLIV/272/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIV/272/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
04.11.2022 11:29 XLIV/271/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIV/271/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
17.10.2022 12:38 XLIII/270/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIII/269/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
17.10.2022 12:34 XLIII/269/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLIII/269/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
29.09.2022 09:39 XLII/268/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLII/268/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
29.09.2022 09:36 XLII/267/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLII/267/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
20.09.2022 10:57 XLI/266/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/266/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
20.09.2022 10:56 XLI/265/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/265/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
20.09.2022 10:53 XLI/264/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/264/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
20.09.2022 10:46 XLI/263/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/263/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
20.09.2022 10:45 XLI/262/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/262/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok
20.09.2022 10:43 XLI/261/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/261/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
20.09.2022 10:39 XLI/260/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/260/2022 z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legnicki.
20.09.2022 10:33 XLI/259/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/259/2022 z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
20.09.2022 10:28 XLI/258/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/258/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Legnickiego położonej w obrębie Brennik gminy Ruja.
20.09.2022 10:25 XLI/257/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XLI/257/2022 z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
01.08.2022 11:13 XL/256/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XL/256/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
01.08.2022 11:09 XL/255/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XL/255/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 r.
01.07.2022 12:10 XXXIX/254/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/254/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
01.07.2022 12:09 XXXIX/253/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/253/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
01.07.2022 12:07 XXXIX/252/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/252/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Niedźwiedzicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
01.07.2022 12:06 XXXIX/251/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/251/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2026.
01.07.2022 12:04 XXXIX/250/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/250/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
01.07.2022 12:02 XXXIX/249/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/249/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2021 rok.
01.07.2022 12:00 XXXIX/248/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXIX/248/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
27.05.2022 12:28 XXXVIII/247/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/247/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
27.05.2022 12:25 XXXVIII/246/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/246/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za 2021 rok
27.05.2022 12:22 XXXVIII/245/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/245/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
27.05.2022 12:20 XXXVIII/244/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/244/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
27.05.2022 12:19 XXXVIII/243/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/243/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
27.05.2022 12:16 XXXVIII/242/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/242/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu legnickiego".
27.05.2022 12:15 XXXVIII/241/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/241/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026.
27.05.2022 12:12 XXXVIII/240/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/240/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Legnickiego za rok 2021.
27.05.2022 12:10 XXXVIII/239/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/239/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Legnickiego na lata 2019-2021 za rok 2021.
27.05.2022 12:07 XXXVIII/238/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
09.05.2022 14:38 XXXVII/237/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVII/237/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
09.05.2022 14:34 XXXVII/236/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVII/236/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 r.
21.04.2022 10:53 XXXVI/235/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/235/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Legnickiego.
21.04.2022 10:50 XXXVI/234/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/234/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.
21.04.2022 10:48 XXXVI/233/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/233/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
21.04.2022 10:44 XXXVI/232/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXVI/232/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 r.
04.04.2022 13:50 XXXV/231/2022 Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XXXV/231/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyznania Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

1 2 3 4 5 6 następna