Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2020 10:18 90/264/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu legnickiego.
30.07.2020 10:15 90/263/2020 w sprawie przystąpienia Powiatu Legnickiego do realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".
30.07.2020 10:14 90/262/2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
30.07.2020 10:10 90/261/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
30.07.2020 10:08 90/260/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I półrocze 2020 roku.
30.07.2020 10:06 90/259/2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I półrocze 2020 roku.
24.07.2020 10:04 89/258/2020 w sprawie zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
10.07.2020 11:12 88/257/2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
10.07.2020 11:11 88/256/2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
30.06.2020 09:02 85/255/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
25.06.2020 13:52 84/254/2020 w sprawie przyznania nagrody Starosty Legnickiego.
25.06.2020 13:50 84/253/2020 w sprawie przyznania stypendium Starosty Legnickiego dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
25.06.2020 13:48 84/252/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2020 roku.
25.06.2020 13:46 84/251/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
25.06.2020 13:44 84/250/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
10.06.2020 11:23 82/249/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
04.06.2020 10:40 81/248/2020 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
04.06.2020 10:36 81/247/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku.
04.06.2020 10:34 81/246/2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
04.06.2020 10:32 81/245/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
28.05.2020 08:32 80/244/2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
28.05.2020 08:30 80/243/2020 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
21.05.2020 12:00 79/242/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, stawki czynszu najmu miejsc parkingowych oraz wysokości opłat za wynajęcie sal konferencyjnych.
14.05.2020 13:01 78/241/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
14.05.2020 13:00 78/240/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
14.05.2020 12:58 78/239/2020 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2020.
14.05.2020 12:55 78/238/2020 w sprawie przyznania stypendium Starosty Legnickiego dla uczniów klas końcowych Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
30.04.2020 08:10 76/237/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie.
30.04.2020 08:07 76/236/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I kwartał 2020 roku.
30.04.2020 08:06 76/235/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
30.04.2020 08:05 76/234/2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
23.04.2020 13:15 75/233/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
23.04.2020 13:10 75/232/2020 w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku.
21.04.2020 10:04 74/231/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za rok 2019.
16.04.2020 10:03 73/230/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
09.04.2020 11:29 72/229/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
09.04.2020 11:28 72/228/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
09.04.2020 11:19 72/227/2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
09.04.2020 11:15 72/226/2020 w sprawie wprowadzenia czasowych ulg w opłacaniu czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi powiatu legnickiego.
09.04.2020 11:12 72/225/2020 w sprawie rozpatrzenie oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
07.04.2020 11:10 71/224/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
07.04.2020 11:07 71/223/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz Powiatu Legnickiego.
02.04.2020 13:30 70/222/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
02.04.2020 13:29 70/221/2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym dysponowania środkami budżetowymi.
02.04.2020 13:28 70/220/2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym dysponowania środkami budżetowymi.
26.03.2020 10:00 69/219/2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
26.03.2020 09:59 69/218/2020 w sprawie zmian w budzecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
26.03.2020 09:56 69/217/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2019 rok.
26.03.2020 09:53 69/216/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
19.03.2020 10:11 68/215/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ( ROP WD ).

1 2 3 4 5 6 następna