Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 08:40 RA.120.90.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
08.01.2019 21:02 RA.120.89.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
08.01.2019 21:00 RA.120.88.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
08.01.2019 20:57 RA.120.87.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
07.12.2018 11:48 RA.120.86.2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji
04.12.2018 22:33 RA.120.85.2018 Zarządzenie w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Bartoszów gminy Legnice Pole, przejętą na własność Skarbu Państwa, z mocy prawa
30.11.2018 14:46 RA.120.84.2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
30.11.2018 14:45 RA.120.83.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
30.11.2018 14:44 RA.120.82.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
30.11.2018 14:42 RA.120.81.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
30.11.2018 14:40 RA.120.80.2018 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
30.11.2018 13:13 RA.120.79.2018 Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.