Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2019 13:28 RA.120.59.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
06.08.2019 07:43 RA.120.58.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
06.08.2019 07:42 RA.120.57.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
29.07.2019 11:34 RA.120.56.2019 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy
24.07.2019 14:48 RA.120.55.2019 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy
24.07.2019 12:31 RA.120.54.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
24.07.2019 12:29 RA.120.53.2019 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie Lipce gminy Miłkowice w graniach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 91/20
15.07.2019 15:23 RA.120.52.2019 Zarządzenei w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
15.07.2019 15:19 RA.120.51.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
15.07.2019 15:18 RA.120.50.2019 Zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych powiatu legnickiego
15.07.2019 15:17 RA.120.49.2019 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Kunice gminy Kunice, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 760/20
05.07.2019 07:55 RA.120.48.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Legnicy
26.06.2019 13:49 RA.120.47.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
26.06.2019 13:46 RA.120.46.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
25.06.2019 09:37 RA.120.45.2019 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy
19.06.2019 10:08 RA.120.44.2019 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości
11.06.2019 12:21 RA.120.43.2019 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy
11.06.2019 12:17 RA.120.42.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
07.06.2019 15:22 RA.120.41.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
07.06.2019 15:22 RA.120.40.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
07.06.2019 15:21 RA.120.39.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
07.06.2019 15:20 RA.120.38.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
03.06.2019 08:42 RA.120.37.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.06.2019 08:40 RA.120.36.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
28.05.2019 14:31 RA.120.35.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
23.05.2019 11:44 RA.120.34.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.05.2019 11:43 RA.120.33.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.05.2019 11:41 RA.120.32.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
18.04.2019 14:26 RA.120.31.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
17.04.2019 12:01 RA.120.30.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
17.04.2019 12:00 RA.120.29.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
17.04.2019 12:00 RA.120.28.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
17.04.2019 11:54 RA.120.27.2019 Zarządzenie w sprawie określenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w powiecie legnickim
17.04.2019 11:51 RA.120.26.2019 Zarządzenie w sprawie karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Legnicy
25.03.2019 12:01 RA.120.25.2019 Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
25.03.2019 12:00 RA.120.24.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.03.2019 12:00 RA.120.23.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
19.03.2019 12:21 RA.120.22.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia postępowania dotyczacego zgłoszenia zjawiska mobbingu
19.03.2019 11:30 RA.120.21.2019 Zarządzenie w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
05.03.2019 12:21 RA.120.20.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.03.2019 12:21 RA.120.19.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.03.2019 12:20 RA.120.18.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
05.03.2019 12:17 RA.120.17.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
05.03.2019 12:16 RA.120.16.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
05.03.2019 12:14 RA.120.15.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
05.03.2019 12:12 RA.120.14.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
05.03.2019 12:10 RA.120.13.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
18.02.2019 09:26 RA.120.12.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
18.02.2019 09:12 RA.120.11.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
18.02.2019 09:11 RA.120.10.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

1 2 następna