Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2020 13:33 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za IV kwartał 2019 r.
28.02.2020 13:31 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za IV kwartał 2019 r.
28.02.2020 13:29 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2019 r.
28.02.2020 13:28 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2019 r.
28.02.2020 13:25 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2019 r
04.11.2019 12:12 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2019 r.
04.11.2019 12:11 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2019 r.
04.11.2019 12:09 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2019 r.
04.11.2019 12:07 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.
04.11.2019 12:02 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r
22.07.2019 12:47 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2019 r.
22.07.2019 10:10 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za II kwartał 2019 r.
22.07.2019 10:09 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za II kwartał 2019 r.
22.07.2019 10:07 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2019 r.
22.07.2019 10:05 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 r.
22.07.2019 10:02 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 r
22.05.2019 13:37 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2019 r
22.05.2019 13:36 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za I kwartał 2019 r
22.05.2019 13:33 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2019 r
22.05.2019 13:26 Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 r.
22.05.2019 13:23 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 r