Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2020 15:25 RA.120.77.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
29.07.2020 15:24 RA.120.76.2020 Zarządzenie sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
29.07.2020 15:23 RA.120.75.2020 Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości niezabudowanej, połozonej w obrębie Spalona gminy Kunice w granicach działki oznaczonej numerem 472
29.07.2020 15:22 RA.120.74.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
21.07.2020 14:35 RA.120.73.2020 Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu osobowego marki TOYOTA AVENSIS nr rej. DL93693 rok produkcji 2009
21.07.2020 14:34 RA.120.72.2020 Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu osobowego marki TOYOTA AVENSIS nr rej. DL77084 rok produkcji 2007
21.07.2020 14:33 RA.120.71.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
21.07.2020 14:30 RA.120.70.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
21.07.2020 14:26 RA.120.69.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
21.07.2020 14:25 RA.120.68.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
30.06.2020 14:44 RA.120.67.2020 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Legnicy
30.06.2020 14:35 RA.120.66.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
29.06.2020 09:18 RA.120.65.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.06.2020 09:17 RA.120.64.2020 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice, oznaczoną geodezyjnie numerem 328/14
29.06.2020 09:14 RA.120.63.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
29.06.2020 09:13 RA.120.62.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
29.06.2020 09:12 RA.120.61.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
29.06.2020 09:08 RA.120.60.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Legnicy
27.05.2020 12:41 RA.120.59.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
27.05.2020 07:55 RA.120.58.2020 Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy
26.05.2020 09:32 RA.120.57.2020 Zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
26.05.2020 09:31 RA.120.56.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
25.05.2020 14:49 RA.120.55.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
24.05.2020 20:33 RA.120.54.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
24.05.2020 20:32 RA.120.53.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19.05.2020 09:34 RA.120.52.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
19.05.2020 09:28 RA.120.51.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy
19.05.2020 09:27 RA.120.50.2020 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
19.05.2020 09:26 RA.120.49.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
19.05.2020 09:24 RA.120.48.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
30.04.2020 14:39 RA.120.47.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy
29.04.2020 08:27 RA.120.46.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
27.04.2020 15:27 RA.120.45.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
23.04.2020 12:52 RA.120.44.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23.04.2020 12:51 RA.120.43.2020 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa
22.04.2020 13:23 RA.120.42.2020 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Biała gminy Chojnów w granicach działki numer 826/5
22.04.2020 09:59 RA.120.41.2020 w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy
21.04.2020 22:37 RA.120.40.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
21.04.2020 22:33 RA.129.39.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy
21.04.2020 22:26 RA.120.38.2020 w sprawie organizacji postępowania dotyczącego przepadku na rzecz Powiatu Legnickiego prowadzonego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
03.04.2020 12:07 RA.120.37.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 r.
03.04.2020 12:06 RA.120.36.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
03.04.2020 12:05 RA.120.35.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
03.04.2020 12:04 RA.120.34.2020 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Lisowice gminy Prochowice, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 914
03.04.2020 12:03 RA.120.33.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
03.04.2020 12:02 RA.120.32.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2020 rok
03.04.2020 12:01 RA.120.31.2020 Zarządzenie w sprawie normy zużycia paliwa dla pilarki spalinowej HUSQVARNA 372 XP
20.03.2020 15:43 RA.120.30.2020 Zarządzenie uchylające zarzadzenie w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim wieloszczeblowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "SUDETY-20".
19.03.2020 15:35 RA.120.29.2020 Zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej powiatu legnickiego do zadań ogólnych
16.03.2020 14:10 RA.120.28.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

1 2 następna