Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 13:31 Geodeta Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
13.09.2017 07:47 Młodszy referent (inwestycje sieciowe i instalacyjne) w Wydziale Architektury i Środowiska
13.09.2017 07:46 Młodszy referent (inwestycje kubaturowe i drogowe) w Wydziale Architektury i Środowiska
17.08.2017 08:55 Młodszy referent (inwestycje sieciowe i instalacyjne) w Wydziale Architektury i Środowiska
17.08.2017 08:47 Młodszy referent (inwestycje kubaturowe i drogowe) w Wydziale Architektury i Środowiska
11.07.2017 10:40 Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
07.07.2017 09:08 Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji
04.07.2017 08:03 Specjalista w Wydziale Architektury i Środowiska
15.05.2017 10:06 Podinspektor W Wydziale Architektury i Środowiska
07.04.2017 10:17 Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.
09.12.2016 09:28 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
17.11.2016 10:29 Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury i Środowiska
27.10.2016 08:51 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
27.09.2016 13:09 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Specjalista ds. finansowych
21.09.2016 09:16 Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
12.09.2016 09:57 Specjalista w Wydziale Architektury i Środowiska
10.08.2016 13:31 Specjalista w Wydziale Architektury i Środowiska
04.05.2016 11:36 Geodeta Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
18.04.2016 09:35 Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
25.02.2016 09:06 Samodzielny referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
27.11.2015 12:56 Młodszy referent w Wydziale Oświaty,Promocji i Spraw Społecznych.
30.09.2015 10:09 Młodszy referent w Referacie Administracyjnym
07.08.2015 13:25 Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
23.06.2015 12:18 Specjalista w Wydziale Finansowym
23.06.2015 08:27 Młodszy referent w Referacie Administracyjnym
10.06.2015 08:06 Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
09.04.2015 12:11 Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
20.03.2015 15:20 Zastępca dyrektora Wydziału Architektury i Środowiska
10.03.2015 12:29 Nabór na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy
17.02.2015 11:09 Młodszy referent w Wydziale Architektury i Środowiska
04.02.2015 10:51 Główna Księgowa w Środowiskowym Domu Samopomocy ,,Lilia” w Chojnowie.
07.01.2015 13:11 Młodszy referent w Wydziale Architektury i Środowiska
29.10.2014 08:36 Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym
28.08.2014 07:55 Ogłoszenie o naborze SDS Chojnów
10.06.2014 14:17 Młodszy referent w Wydziale Architektury i Środowiska
10.06.2014 14:14 Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
20.02.2014 13:56 Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
01.06.2012 10:27 Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie
17.04.2012 10:40 Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie.
22.09.2011 14:01 Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie
29.08.2011 15:09 Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
29.03.2010 12:49 Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Dróg
23.10.2009 13:31 Dyrektor Domu Dziecka w Golance Dolnej
18.05.2009 14:38 Dyrektor Domu Dziecka w Golance Dolnej
20.11.2008 18:17 Inspektor ds. administracji budowlanej w zakresie instalacji sieciowych
04.11.2008 13:13 Dyrektor Domu Dziecka w Golance Dolnej
15.10.2008 18:56 Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Krzywej
16.09.2008 14:36 Inspektor ds. administracji budowlanej w zakresie instalacji sieciowych
02.09.2008 12:29 Inspektor ds.rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
29.08.2008 19:35 Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Dróg

1 2 następna