Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2018 10:15 Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
01.08.2018 10:12 Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Dróg
06.07.2018 08:48 Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
06.07.2018 08:42 Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Dróg
29.06.2018 15:20 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy ogłasza nabór na INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Legnicy
18.05.2018 09:04 Młodszy referent ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg
18.05.2018 08:29 Młodszy referent ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i Dróg
30.04.2018 08:31 Inspektor ochrony danych
25.04.2018 08:01 Specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg
24.04.2018 12:16 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Specjalista ds. kadr i płac
23.04.2018 07:30 Młodszy referent Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych
16.03.2018 09:08 Główny specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg
05.03.2018 11:40 Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
19.02.2018 12:41 Specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg
26.01.2018 13:42 Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
18.01.2018 09:55 Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
08.01.2018 14:17 Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
07.11.2017 08:18 Młodszy referent Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych
24.10.2017 13:02 Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
24.10.2017 13:00 Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
18.10.2017 09:55 Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
18.10.2017 09:40 Młodszy referent w Wydziale Architektury i Środowiska
21.09.2017 14:21 Podinspektor Wydziału Architektury i Środowiska
21.09.2017 14:19 Inspektor Wydziału Architektury i Środowiska
19.09.2017 13:31 Geodeta Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
13.09.2017 07:47 Młodszy referent (inwestycje sieciowe i instalacyjne) w Wydziale Architektury i Środowiska
13.09.2017 07:46 Młodszy referent (inwestycje kubaturowe i drogowe) w Wydziale Architektury i Środowiska
17.08.2017 08:55 Młodszy referent (inwestycje sieciowe i instalacyjne) w Wydziale Architektury i Środowiska
17.08.2017 08:47 Młodszy referent (inwestycje kubaturowe i drogowe) w Wydziale Architektury i Środowiska
11.07.2017 10:40 Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
07.07.2017 09:08 Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji
04.07.2017 08:03 Specjalista w Wydziale Architektury i Środowiska
15.05.2017 10:06 Podinspektor W Wydziale Architektury i Środowiska
07.04.2017 10:17 Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.
09.12.2016 09:28 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
17.11.2016 10:29 Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury i Środowiska
27.10.2016 08:51 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
27.09.2016 13:09 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Specjalista ds. finansowych
21.09.2016 09:16 Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
12.09.2016 09:57 Specjalista w Wydziale Architektury i Środowiska
10.08.2016 13:31 Specjalista w Wydziale Architektury i Środowiska
04.05.2016 11:36 Geodeta Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
18.04.2016 09:35 Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
25.02.2016 09:06 Samodzielny referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
27.11.2015 12:56 Młodszy referent w Wydziale Oświaty,Promocji i Spraw Społecznych.
30.09.2015 10:09 Młodszy referent w Referacie Administracyjnym
07.08.2015 13:25 Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
23.06.2015 12:18 Specjalista w Wydziale Finansowym
23.06.2015 12:15 Specjalista w Wydziale Finansowym
23.06.2015 08:27 Młodszy referent w Referacie Administracyjnym

1 2 następna