Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2017 09:21 PCPR.EFS.2101.17.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice
07.09.2017 14:48 RZ.272.1.13.2017 Przetarg nieograniczony na realizację dwóch projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D z PFRON: „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników ŚDS nr 1 w Chojnowie” oraz „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”
07.09.2017 12:13 PCPR.EFS.2101.14.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice
07.09.2017 09:19 PCPR.EFS.2101.15.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Catering podczas szkoleń dla uczestników projektu (272 zestawy obiadowe) - zakup poniżej 30 000 euro
06.09.2017 12:18 PCPR.EFS.2101.13.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 17 osób (wychowanków pieczy zastępczej w tym małoletnich) wraz z dojazdem do każdego kursanta na terenie Powiatu Legnickiego,
06.09.2017 11:51 PCPR.EFS.2101.11.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników
06.09.2017 11:16 PCPR.EFS.2101.12.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu scrapbookingu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników
28.08.2017 12:26 PCPR.EFS.2101.9.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
22.08.2017 15:59 RZ.272.1.11.2017 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
21.08.2017 14:16 PCPR.EFS.2101.5.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
11.08.2017 15:03 RZ.272.1.14.2017 Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
11.08.2017 10:12 PCPR.EFS.2101.5.2017 I zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
04.08.2017 14:53 RZ.272.1.12.2017 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Termomodernizacja budynku szkolnego, budynku kotłowni, warsztatów i budynku administracji Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1.
26.06.2017 14:03 RZ.272.1.10.2017 Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 1244D Lisowice – Gromadzyń na odcinku od km 3+346 do km 5+210 o długości 1864 m [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.].
02.06.2017 14:57 RZ.272.1.9.2017 Powtórny przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
16.05.2017 14:44 RZ.272.1.7.2017 Przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
20.04.2017 15:27 RZ.272.1.6.2017 Przetarg nieograniczony (powtórny) na zamówienie pn. Rekonstrukcja drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
05.04.2017 13:23 RZ.272.1.4.2017 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
31.03.2017 15:53 RZ.272.1.5.2017 Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
30.03.2017 18:13 RZ.272.1.3.2017 Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
14.03.2017 15:44 RZ.272.1.1.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego
08.03.2017 17:00 RZ.272.1.2.2017 Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
08.03.2017 11:33 RA.272.1.2017 Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy", w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
18.01.2017 09:06 PLAN Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
12.01.2017 13:57 RZ.272.1.10.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie 01.02.2017 r. – 31.01.2021 r.
03.01.2017 14:42 RZ.272.1.9.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor na odcinku od km 2+258 do km 3+414 o długości 1,156 km (od m. Nowa Wieś Legnicka do m. Gniewomierz).
20.12.2016 09:52 366173 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 60 tys. litrów oleju opałowego na potrzeby grzewcze na rok 2017
03.11.2016 16:10 RZ.272.1.8.2016 Przetarg nieograniczony powtórny na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole
31.10.2016 13:01 RZ.272.2.20.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
12.10.2016 13:05 RZ.272.2.17.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
07.10.2016 14:59 RZ.272.1.6.2016 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole
04.10.2016 12:46 RZ.272.1.7.2016 Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017
15.07.2016 14:45 RZ.272.1.5.2016 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach na odcinkach od km 1+056 do km 1+265 oraz od km 1+560 do km 1+897
24.05.2016 13:15 RZ.272.1.4.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz ze zmianą źródła ciepła w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Reja 3 w Chojnowie.
10.05.2016 13:32 RZ.272.1.3.2016 Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 1244D Lisowice – Gromadzyń na odcinku od km 1+590 – 2+625 o długości 1035 m [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015 r.].
25.02.2016 12:42 RZ.272.1.1.2016 Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
22.02.2016 15:12 RZ.272.1.2.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach - ETAP I km 0+154 – 1+056
08.01.2016 15:00 RA.272.1.13.2015 Przetarg nieograniczony na dostawy paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie 01.02.2016 r. - 31.01.2019 r.
30.10.2015 14:38 RA.272.1.12.2015 Przetarg nieograniczony na Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy: samochodu osobowego z nadwoziem typu sedan oraz samochodu ciężarowego z nadwoziem typu furgon
19.10.2015 14:46 RA.272.1.11.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku ŚDS Lilia w Chojnowie
16.10.2015 12:59 RA.272.1.10.2015 Przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 2200D na odc. od km 2+150 do km 2+370 o dł. 220m koło m. Wągrodno
09.10.2015 13:42 RA.272.1.9.2015 Przetarg nieograniczony na Modernizację i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy do aktualnych norm i przepisów przeciwpożarowych
02.10.2015 13:20 RA.272.1.8.2015 Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
07.08.2015 12:33 RA.272.1.7.2015 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Projekt zrównoważenia gospodarki energetycznej DPS Legnickie Pole w ramach zastosowania Systemu zielonych inwestycji – Zarządzania energią w obiektach mieszkalnych pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu. Etap III – Modernizacja pomieszczeń działu rekreacji i sportu.
23.07.2015 07:41 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w gminie Chojnów.
14.07.2015 13:30 RA.272.1.6.2015 Przetarg nieograniczony na Modernizację i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy do aktualnych norm i przepisów przeciwpożarowych
08.07.2015 14:23 RA.272.1.5.2015 Przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi powiatowej nr 2178D relacji Piekary Wielkie – Grzybiany na odcinku od m. Legnica do m. Ziemnice tj. od km 0+956 do km 2+876, o długości 1920 m.
05.05.2015 15:17 RA.272.1.3.15/FN.272.3.1.2015 Przetarg nieograniczony na Obsługę bankową budżetu Powiatu Legnickiego i podległych jednostek organizacyjnych
27.03.2015 14:29 RA.272.1.2.2015 Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynków nr 1, 3 oraz 23 – etap III.
26.03.2015 10:45 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie składników majątku

1 2 3 4 następna