Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 14:20 PCPR.EFS.2101.12.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
01.03.2018 14:19 PLAN Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
28.02.2018 14:46 PCPR.EFS.2101.11.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób.
16.02.2018 14:31 PCPR.EFS.2101.10.2018 Dotyczy. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych - wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu
16.02.2018 14:09 PCPR.EFS.2101.9.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług psychologicznych
16.02.2018 13:37 PCPR.EFS.2101.8.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka niemieckiego dla 6 osób (małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
16.02.2018 13:27 PCPR.EFS.2101.7.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 12 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
12.02.2018 14:29 RZ.272.1.1.2018 Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
09.02.2018 08:28 PCPR.EFS.2101.6.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego tworzenia biżuterii dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu
07.02.2018 12:12 RZ.272.1.2.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
02.02.2018 10:10 PCPR.EFS.2101.5.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych, w tym: wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego
26.01.2018 14:22 PCPR.EFS.2101.4.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (417 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie + napój)
17.01.2018 13:43 PCPR.EFS.2101.2.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - kursu prawa jazdy kat. B, kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób, przewóz rzeczy
17.01.2018 13:30 PCPR.EFS.2101.1.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę świadczenia usług psychologicznych w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
10.11.2017 13:24 RZ.272.1.18.2017 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
06.11.2017 14:40 RZ.272.1.19.2017 Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
31.10.2017 09:50 PCPR.EFS.2101.20.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 1 osoby (małoletniego wychowanka pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego,
26.10.2017 13:21 RZ.272.1.17.2017 Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)
20.10.2017 10:54 PCPR.EFS.2101.19.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jestzorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Grafika komputerowa - Adobe lllustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw.
12.10.2017 08:30 PCPR.EFS.2101.18.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki.
29.09.2017 15:05 RZ.272.1.16.2017 Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/18
15.09.2017 09:21 PCPR.EFS.2101.17.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice
07.09.2017 14:48 RZ.272.1.13.2017 Przetarg nieograniczony na realizację dwóch projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D z PFRON: „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników ŚDS nr 1 w Chojnowie” oraz „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”
07.09.2017 12:13 PCPR.EFS.2101.14.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice
07.09.2017 09:19 PCPR.EFS.2101.15.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Catering podczas szkoleń dla uczestników projektu (272 zestawy obiadowe) - zakup poniżej 30 000 euro
06.09.2017 12:18 PCPR.EFS.2101.13.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 17 osób (wychowanków pieczy zastępczej w tym małoletnich) wraz z dojazdem do każdego kursanta na terenie Powiatu Legnickiego,
06.09.2017 11:51 PCPR.EFS.2101.11.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników
06.09.2017 11:16 PCPR.EFS.2101.12.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu scrapbookingu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników
28.08.2017 12:26 PCPR.EFS.2101.9.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
22.08.2017 15:59 RZ.272.1.11.2017 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
21.08.2017 14:16 PCPR.EFS.2101.5.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
11.08.2017 15:03 RZ.272.1.14.2017 Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
11.08.2017 10:12 PCPR.EFS.2101.5.2017 I zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
04.08.2017 14:53 RZ.272.1.12.2017 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Termomodernizacja budynku szkolnego, budynku kotłowni, warsztatów i budynku administracji Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Witosa 1.
26.06.2017 14:03 RZ.272.1.10.2017 Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 1244D Lisowice – Gromadzyń na odcinku od km 3+346 do km 5+210 o długości 1864 m [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.].
02.06.2017 14:57 RZ.272.1.9.2017 Powtórny przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
16.05.2017 14:44 RZ.272.1.7.2017 Przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
20.04.2017 15:27 RZ.272.1.6.2017 Przetarg nieograniczony (powtórny) na zamówienie pn. Rekonstrukcja drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
05.04.2017 13:23 RZ.272.1.4.2017 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
31.03.2017 15:53 RZ.272.1.5.2017 Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
30.03.2017 18:13 RZ.272.1.3.2017 Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
14.03.2017 15:44 RZ.272.1.1.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego
08.03.2017 17:00 RZ.272.1.2.2017 Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
08.03.2017 11:33 RA.272.1.2017 Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy", w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
18.01.2017 09:06 PLAN Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
12.01.2017 13:57 RZ.272.1.10.2016 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie 01.02.2017 r. – 31.01.2021 r.
03.01.2017 14:42 RZ.272.1.9.2016 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor na odcinku od km 2+258 do km 3+414 o długości 1,156 km (od m. Nowa Wieś Legnicka do m. Gniewomierz).
20.12.2016 09:52 366173 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 60 tys. litrów oleju opałowego na potrzeby grzewcze na rok 2017
03.11.2016 16:10 RZ.272.1.8.2016 Przetarg nieograniczony powtórny na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole
31.10.2016 13:01 RZ.272.2.20.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku

1 2 3 4 następna