Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2018 15:08 PCPR.EFS.2101.19.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla 20 uczestników projektu — niepełnoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
21.08.2018 15:03 PCPR.EFS.2101.20.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu
13.08.2018 10:35 RZ.272.1.14.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej – droga powiatowa nr 2270D relacji Osła-Stary Łom.
08.08.2018 13:13 RZ.272.1.13.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
12.07.2018 12:34 RZ.272.1.12.2018 Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
11.07.2018 14:39 RZ.272.1.11.2018 Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
11.06.2018 09:18 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z siedzibą w Chojnowie przy ul.Witosa1 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych.
11.06.2018 09:12 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z siedzibą w Chojnowie przy ul.Witosa1 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników rzeczowych majątku.
11.06.2018 09:09 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z siedzibą w Chojnowie przy ul.Witosa1 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników rzeczowych majątku pochodzących z demontażu po termomodernizacji obieków.
01.06.2018 11:55 RZ.272.1.9.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
25.05.2018 15:28 RZ.272.1.8.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2206D od km 0+000 do km 1+050 w m. Winnica [intensywne opady deszczu w lipcu 2016r.].
24.05.2018 09:39 RZ.272.1.6.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Rekonstrukcja odcinka drogi powiatowej nr 2180D Bieniowice – Szczytniki nad Kaczawą o długości 1100 m
24.05.2018 07:49 PCPR.EFS.2101.16.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu, zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa
21.05.2018 11:38 RZ.272.1.7.2018 Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Prace restauratorskie przy budynku głównym "Pałac" Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku - I etap: strefa zachodnia - taras zewnętrzny, wejściowy.
15.05.2018 13:04 PCPR.EFS.2101.15.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu
11.05.2018 14:45 PCPR.EFS.2101.14.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu projektowania ogrodów dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu
30.04.2018 13:08 RZ.272.1.5.2018 Przeatrg nieograniczony na zamówienie pn.: Prace restauratorskie przy budynku głównym "Pałac" Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku - I etap: strefa zachodnia - taras zewnętrzny, wejściowy.
27.04.2018 14:55 PCPR.EFS.2101.13.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu projektowania ogrodów dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników.
30.03.2018 12:08 RZ.272.1.3.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000,00 PLN ze spłatą w latach 2019-2033
28.03.2018 14:38 RZ.272.1.4.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 23.04.2018 r. do 30.04.2020 r.
20.03.2018 14:20 PCPR.EFS.2101.12.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
01.03.2018 14:19 PLAN Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
28.02.2018 14:46 PCPR.EFS.2101.11.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób.
16.02.2018 14:31 PCPR.EFS.2101.10.2018 Dotyczy. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych - wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu
16.02.2018 14:09 PCPR.EFS.2101.9.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług psychologicznych
16.02.2018 13:37 PCPR.EFS.2101.8.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka niemieckiego dla 6 osób (małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
16.02.2018 13:27 PCPR.EFS.2101.7.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 12 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
12.02.2018 14:29 RZ.272.1.1.2018 Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
09.02.2018 08:28 PCPR.EFS.2101.6.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego tworzenia biżuterii dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu
07.02.2018 12:12 RZ.272.1.2.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
02.02.2018 10:10 PCPR.EFS.2101.5.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych, w tym: wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego
26.01.2018 14:22 PCPR.EFS.2101.4.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (417 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie + napój)
17.01.2018 13:43 PCPR.EFS.2101.2.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - kursu prawa jazdy kat. B, kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób, przewóz rzeczy
17.01.2018 13:30 PCPR.EFS.2101.1.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę świadczenia usług psychologicznych w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
10.11.2017 13:24 RZ.272.1.18.2017 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
06.11.2017 14:40 RZ.272.1.19.2017 Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
31.10.2017 09:50 PCPR.EFS.2101.20.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 1 osoby (małoletniego wychowanka pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego,
26.10.2017 13:21 RZ.272.1.17.2017 Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)
20.10.2017 10:54 PCPR.EFS.2101.19.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jestzorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Grafika komputerowa - Adobe lllustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw.
12.10.2017 08:30 PCPR.EFS.2101.18.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki.
29.09.2017 15:05 RZ.272.1.16.2017 Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/18
15.09.2017 09:21 PCPR.EFS.2101.17.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice
07.09.2017 14:48 RZ.272.1.13.2017 Przetarg nieograniczony na realizację dwóch projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D z PFRON: „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników ŚDS nr 1 w Chojnowie” oraz „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”
07.09.2017 12:13 PCPR.EFS.2101.14.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice
07.09.2017 09:19 PCPR.EFS.2101.15.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Catering podczas szkoleń dla uczestników projektu (272 zestawy obiadowe) - zakup poniżej 30 000 euro
06.09.2017 12:18 PCPR.EFS.2101.13.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 17 osób (wychowanków pieczy zastępczej w tym małoletnich) wraz z dojazdem do każdego kursanta na terenie Powiatu Legnickiego,
06.09.2017 11:51 PCPR.EFS.2101.11.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników
06.09.2017 11:16 PCPR.EFS.2101.12.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu scrapbookingu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników
28.08.2017 12:26 PCPR.EFS.2101.9.2017 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
22.08.2017 15:59 RZ.272.1.11.2017 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.

1 2 3 4 następna