Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2019 12:05 RZ.272.1.11.2019 Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
01.10.2019 10:12 RZ.272.1.9.2019 Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
24.09.2019 15:25 RZ.272.1.3.2019 Unieważniony przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy Wydziału Komunikacji i Dróg przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
07.08.2019 12:28 OA.253.1.1.2019.MCH Informacja o przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na zamówienie pn.: Remont ścian fundamentowych i nawierzchni utwardzonych budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy
17.07.2019 14:20 RZ.272.1.6.2019 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: PROCHOWICE-KWIATKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych
12.06.2019 15:19 RZ.272.1.5.2019 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: PĄTNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
05.06.2019 10:38 PCPR.EFS.2101.14.2019 PCPR.EFS.2101.14.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób/małoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Legnickiego
30.05.2019 14:31 RZ.272.1.4.2019 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2175D z drogą gminną w m. Kościelec
24.05.2019 11:12 PCPR.EFS.2101.14.2019 PCPR.EFS.2101.14.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukiernika dla 3 osób
16.04.2019 13:42 PCPR.EFS.2101.12.2019 PCPR.EFS.2101.12.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób
08.04.2019 13:41 PCPR.EFS.2101.12.2019 PCPR.EFS.2101.12.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób
03.04.2019 09:01 PCPR.EFS.2101.11.2019 PCPR.EFS.2101.11.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu
03.04.2019 08:59 PCPR.EFS.2101.10.2019 PCPR.EFS.2101.10.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
26.03.2019 11:01 PCPR.EFS.2101.9.2019 PCPR.EFS.2101.9.2019 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pirografii
22.03.2019 14:05 PCPR.EFS.2101.11.2019 PCPR.EFS.2101.11.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego
21.03.2019 14:44 PCPR.EFS.2101.10.2019 PCPR.EFS.2101.10.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
15.03.2019 08:40 PCPR.EFS.2101.9.2019 PCPR.EFS.2101.9.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pirografii dla 10 niepełnosprawnych
27.02.2019 08:08 PCPR.EFS.2101.8.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:kursu prawa jazdy kat. BE, kursu prawa jazdy kat. D po C
25.02.2019 12:15 PCPR.EFS.2101.7.2019 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zdrowego żywienia dla 20 niepełnosprawnych
21.02.2019 09:57 PCPR.EFS.2101.6.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu
18.02.2019 14:00 RZ.272.1.2.2019 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
14.02.2019 09:30 PCPR.EFS.2101.5.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług psychologicznych (indywidualne specjalistyczne poradnictwo i wsparcie psychologiczne)
04.02.2019 11:04 PLAN Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
28.01.2019 10:42 PCPR.EFS.2101.4.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi oraz opłatą za egzaminy państwowe dla 6 osób/uczestników projektu
16.01.2019 12:45 PCPR.EFS.2101.2.2019 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka niemieckiego dla 7 osób
16.01.2019 12:43 PCPR.EFS.2101.1.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 11 osób
31.12.2018 11:33 RZ.272.1.19.2018 Przetarg nieograniczony na dostawy paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie II 2019 - I 2023
19.11.2018 13:41 PCPR.EFS.2101.26.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 11 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
04.10.2018 10:39 RZ.272.1.16.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego w kwocie 14 211 528,40 PLN ze spłatą w latach 2019-2033
03.10.2018 15:29 RZ.272.1.18.2018 Ponowny przetarg nieograniczony (zmniejszony zakres) na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
01.10.2018 12:19 RZ.272.1.17.2018 Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
21.09.2018 12:06 PCPR.EFS.2101.25.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”
19.09.2018 15:00 PCPR.EFS.2101.24.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”
19.09.2018 14:53 PCPR.EFS.2101.23.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”
11.09.2018 14:51 PCPR.EFS.2101.21.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu
10.09.2018 15:10 RZ.272.1.15.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
21.08.2018 15:08 PCPR.EFS.2101.19.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla 20 uczestników projektu — niepełnoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
21.08.2018 15:03 PCPR.EFS.2101.20.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu
13.08.2018 10:35 RZ.272.1.14.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej – droga powiatowa nr 2270D relacji Osła-Stary Łom.
08.08.2018 13:13 RZ.272.1.13.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
12.07.2018 12:34 RZ.272.1.12.2018 Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
11.07.2018 14:39 RZ.272.1.11.2018 Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
11.06.2018 09:18 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z siedzibą w Chojnowie przy ul.Witosa1 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych.
11.06.2018 09:12 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z siedzibą w Chojnowie przy ul.Witosa1 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników rzeczowych majątku.
11.06.2018 09:09 Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z siedzibą w Chojnowie przy ul.Witosa1 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników rzeczowych majątku pochodzących z demontażu po termomodernizacji obieków.
01.06.2018 11:55 RZ.272.1.9.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
25.05.2018 15:28 RZ.272.1.8.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2206D od km 0+000 do km 1+050 w m. Winnica [intensywne opady deszczu w lipcu 2016r.].
24.05.2018 09:39 RZ.272.1.6.2018 Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Rekonstrukcja odcinka drogi powiatowej nr 2180D Bieniowice – Szczytniki nad Kaczawą o długości 1100 m
24.05.2018 07:49 PCPR.EFS.2101.16.2018 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu, zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa
21.05.2018 11:38 RZ.272.1.7.2018 Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Prace restauratorskie przy budynku głównym "Pałac" Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku - I etap: strefa zachodnia - taras zewnętrzny, wejściowy.

1 2 3 4 5 następna