Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2020 12:38 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
14.01.2020 15:22 Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
09.01.2020 16:41 OS [1] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020
09.01.2020 16:39 OS [2] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020
09.01.2020 16:35 OS [3] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020
09.01.2020 16:31 OS [4] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020
09.01.2020 16:15 OS [5] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020
15.11.2019 09:43 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg usnty nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legnickiego - pod budowę elektrowni słonecznej i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
07.11.2019 15:10 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
24.10.2019 13:43 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
24.10.2019 13:21 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
17.10.2019 12:55 II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20.
17.10.2019 10:09 AS.673.2.6.2019.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
11.10.2019 09:11 GN.6853.1.2019 Decyzja Starosty Legnickiego
09.10.2019 12:11 AS. 6740.454.4.2019.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
27.09.2019 14:37 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
19.09.2019 11:34 GK.6640.1225.2019 ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granicy / wznowienia znaków granicznych / przyjęcia granic nieruchomości Jakuszów, gm. Miłkowice
18.09.2019 10:27 GN.6853.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Starosty Legnickiego
30.08.2019 11:12 AS.673.2.2.2019.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
23.08.2019 13:43 III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 472
22.08.2019 12:15 przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20
23.07.2019 10:34 WR.ZUZ.1.421.416.2018.EB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW WP
22.07.2019 13:04 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
05.07.2019 15:11 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej
01.07.2019 15:24 Starosta Legnicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
24.06.2019 14:14 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
06.05.2019 13:23 Starosta Legnicki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice w granicach działki nr 472 - wynik negatywny
23.04.2019 08:33 OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
17.04.2019 10:47 Sprawozdania finansowe
29.03.2019 10:13 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych
28.02.2019 10:09 OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
22.02.2019 10:46 KD / RZ Przetarg nieograniczony - sprzedaż przyczepy Niewiadów typ B500 M B5016 rok produkcji 1999
14.02.2019 15:07 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w 2019 roku
14.02.2019 15:06 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2019 roku
14.02.2019 15:05 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku
14.02.2019 15:03 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
14.02.2019 15:01 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
11.02.2019 14:58 Zapytanie ofertowe - prace geodezyjne
11.02.2019 14:54 Zapytanie ofertowe - operaty szacunkowe
11.02.2019 13:21 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
25.01.2019 13:20 Starosta Legnicki ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gminy Kunice oznaczonej geodezyjnie numerem 472 - wynik negatywny
21.01.2019 14:58 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2019 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
16.01.2019 15:13 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice - wynik negatywny
07.01.2019 12:01 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
03.01.2019 10:45 Informacja o założeniu bazy GESUT i BDOT500
27.12.2018 09:58 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
21.12.2018 10:09 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2019
21.12.2018 10:05 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2019
21.12.2018 10:04 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019
21.12.2018 10:03 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2019

1 2 3 4 5 6 następna