Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2018 12:07 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
01.08.2018 10:36 ŚDS.4004.105.18 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie przy ul. Mikołaja Reja 3 zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Sprzedaż autobusu CACCIAMALI IVECO 65C” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
18.07.2018 09:45 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia
18.07.2018 09:32 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia
29.06.2018 08:54 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
11.06.2018 11:29 GK-N.6820.2.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016r. przez Skarb Państwa mienia w postaci prawa własności do gruntu położonego w obrębie Spalona gminy Kunice w granicach działki nr 437.
04.04.2018 11:10 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”
28.03.2018 15:52 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: "W zdrowym ciele zdrowy duch" realizowanego przez Stowarzyszenie KOLEJARZ z siedzibą w Siedliskach.
15.03.2018 14:30 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanego przez Stowarzyszenie KOLEJARZ z siedzibą w Siedliskach.
01.03.2018 12:05 GK-N.6820.13. 2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji
15.02.2018 15:26 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2018 roku
15.02.2018 15:26 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w 2018 roku
15.02.2018 15:25 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku
15.02.2018 15:24 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
15.02.2018 15:22 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
26.01.2018 08:27 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
26.01.2018 08:27 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
26.01.2018 08:25 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
26.01.2018 08:24 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
26.01.2018 08:22 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
08.01.2018 13:37 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
04.01.2018 10:07 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.
29.12.2017 12:28 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2018
29.12.2017 12:25 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2018
29.12.2017 12:02 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2018
29.12.2017 11:56 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2018
29.12.2017 11:49 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018
29.11.2017 14:48 Przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 5/8 AM-1, obręb Wrocławskie Przedmieście
24.11.2017 14:00 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie.
23.10.2017 08:46 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
20.10.2017 08:56 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego
12.10.2017 13:56 RZ.2613.3.2017 Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie dwóch ruchomości stanowiących własność Powiatu Legnickiego - samochodu daewoo nubira (1997) i zagęszczarki gruntu ZGS-30 (2004)
10.10.2017 07:56 KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE
06.10.2017 07:14 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
01.09.2017 13:56 GK-N.6820.2-12. 2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji
31.08.2017 14:23 RZ.2613.2.2017 Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie dwóch ruchomości stanowiących własność Powiatu Legnickiego - samochodu daewoo nubira (1997) i zagęszczarki gruntu ZGS-30 (2004)
25.08.2017 12:49 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Rekreacyjne Centrum Zdrowia
11.08.2017 12:29 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego pt. „Rekreacyjne Centrum Zdrowia” realizowanego przez Fundację „Z MIŁOŚCI DO UŚMIECHU” z siedzibą w Lipcach.
25.07.2017 14:02 STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 378/4.
25.07.2017 13:33 STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pątnówek-Bobrów gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 314.
27.06.2017 14:46 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
19.06.2017 08:45 GK.6640.253.2017 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
19.06.2017 08:38 GK.6640.253.2017 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych.
12.06.2017 13:21 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
30.05.2017 14:06 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
22.05.2017 14:13 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
11.05.2017 09:26 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 328/14
18.04.2017 12:03 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
06.04.2017 10:04 Uchwała Nr XXIV/139/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Legnickiego
28.03.2017 12:40 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.

1 2 3 4 5 następna