Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2017 13:56 GK-N.6820.2-12. 2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji
31.08.2017 14:23 RZ.2613.2.2017 Przetarg nieograniczony pisemny na zbycie dwóch ruchomości stanowiących własność Powiatu Legnickiego - samochodu daewoo nubira (1997) i zagęszczarki gruntu ZGS-30 (2004)
25.08.2017 12:49 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Rekreacyjne Centrum Zdrowia
11.08.2017 12:29 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego pt. „Rekreacyjne Centrum Zdrowia” realizowanego przez Fundację „Z MIŁOŚCI DO UŚMIECHU” z siedzibą w Lipcach.
25.07.2017 14:02 STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 378/4.
25.07.2017 13:33 STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pątnówek-Bobrów gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 314.
27.06.2017 14:46 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
19.06.2017 08:45 GK.6640.253.2017 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
19.06.2017 08:38 GK.6640.253.2017 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych.
12.06.2017 13:21 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
30.05.2017 14:06 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
22.05.2017 14:13 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
11.05.2017 09:26 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 328/14
18.04.2017 12:03 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
06.04.2017 10:04 Uchwała Nr XXIV/139/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Legnickiego
28.03.2017 12:40 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
28.03.2017 12:38 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Rowerem i pieszo poznajemy naszą gminę”.
10.03.2017 08:22 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach, pn.: Rowerem i pieszo poznajemy naszą gminę.
10.03.2017 08:20 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” z siedzibą w Legnicy, pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
24.02.2017 12:02 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia
24.02.2017 12:02 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej
24.02.2017 12:01 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa
24.02.2017 12:00 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
24.02.2017 11:59 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
20.02.2017 13:19 PKP S.A. WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 4, województwo dolnośląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/2 o powierzchni 0,6642 ha, obręb 0013, WROCŁ. PRZEDMIEŚCIE wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
15.02.2017 09:36 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy informuje , że przeprowadza pisemne rozpoznanie cenowe na wykonanie prac geodezyjnych
15.02.2017 09:34 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy informuje, że przeprowadza pisemne rozpoznanie cenowe na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.
15.02.2017 09:32 UCHWAŁA NR XXII/130/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Legnickiego.
07.02.2017 15:00 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
07.02.2017 14:59 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2017, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
07.02.2017 14:58 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2017, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
07.02.2017 14:53 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2017, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
07.02.2017 14:50 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2017, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
17.01.2017 14:51 RZ.2613.1.2017 Przetarg nieograniczony pisemny na Sprzedaż samochodu LUBLIN 3 3504 3,5t rok produkcji 2004
17.01.2017 09:09 Przetarg nieograniczony ustny (aukcję) na sprzedaż: Autobusu marki AUTOSAN H9-20-41.
13.01.2017 14:28 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
12.01.2017 15:10 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2017
12.01.2017 15:09 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2017
12.01.2017 15:08 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2017
12.01.2017 15:07 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2017
12.01.2017 15:06 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017
30.11.2016 13:03 RZ.2613.1.2016 Sprzedaż samochodu LUBLIN 3 3504 3,5t rok produkcji 2004
24.11.2016 14:08 ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
23.11.2016 09:04 Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami powiatu legnickiego na lata 2011-2015. Realizacja zadań za okres 2014-2015.
20.10.2016 08:46 OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu
14.10.2016 12:31 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
11.10.2016 12:28 Konsultacje zakończone
11.10.2016 11:07 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
23.09.2016 10:17 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
04.08.2016 14:29 STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki N/Kaczawą gminy Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 671/2

1 2 3 4 5 następna