Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2022 17:48 AB.6740.656.4.2022.KG OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, adres inwestycji: działka nr 556/6, 556/8, obręb 0012 Rzeszotar
30.11.2022 08:45 OBWIESZCZENIE Starosty Legnickiego
25.11.2022 14:23 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chojnowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
24.11.2022 08:14 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
24.11.2022 08:08 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
23.11.2022 14:17 AB. 6740.474.6.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę farmy fotowoltaicznej „KUNICE I” [...] działki nr 289, 288/3, obręb 0003 Grzybiany
18.11.2022 15:35 Zawiadomienie [...] Nieznani spadkobiercy po nieżyjącym Michale Wilk, Biała 105, gm. Chojnów
17.11.2022 09:33 WS.6222.1.17.2022 Obwieszczenie dla społeczeństwa o możliwości udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany ostatecznej decyzji Starosty Legnickiego znak: AS.6222.3.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. ze zmianami, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania/odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 255/8, 255/10, 255/11 obręb Osetnica, gmina Chojnów
28.10.2022 11:30 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
20.10.2022 13:41 AB. 6740.486.4.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów
17.10.2022 08:39 Konsultacje zakończone - Program współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
12.10.2022 14:31 ZAWIADOMIENIE - o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych [...] działka nr 261, Jaroszówka, gm. Chojnów
11.10.2022 13:23 AB. 6740.486.4.2022.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną [...] Rosochata, Gmina Kunice
30.09.2022 07:53 Obwieszczenie Starosty Legnickiego
29.09.2022 13:12 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
22.09.2022 13:15 WR.ZUZ.5.4210.534.2022.ZC Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW WP z dnia 16.09.2022 o wszczęciu postępowania ws wydania pozwoleń wodno prawnych w zw. z planowana inwestycją pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice - Gogołowice".
22.09.2022 12:19 WR.ZUZ.5.4210.550.2022.ZC Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW WP z dnia 16.09.2022 o wszczęciu postępowania ws wydania pozwoleń wodnoprawnych w zw. z planowana inwestycją pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice - Gogołowice"
20.09.2022 12:33 Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
19.09.2022 10:20 Zawiadomienia o wznowieniu punktów granicznych działki położonej w obrębie Jakuszów gm. Miłkowice
14.09.2022 14:13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG FIZJOTERAPEUTY
14.09.2022 14:09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGA
14.09.2022 13:56 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGA
14.09.2022 13:43 ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG LOGOPEDY
25.08.2022 13:53 Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
19.08.2022 10:26 Okazanie granic: Spalona, spatkobiercy Pani Anieli Szecel
17.08.2022 14:40 WR.ZUZ.1.4210.181.2022.EB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na terenie działki nr 499/126 obręb Spalona gm. Kunice
17.08.2022 12:55 GK.6630.1.4.2022 Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT
28.07.2022 15:30 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] elektrowni fotowoltaicznej CHOJNÓW 4
27.07.2022 08:46 Główny księgowy - Nabór na stanowisko w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
22.07.2022 11:32 Specjalista ds. kadrowo-administracyjnych - Nabór na stanowisko w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
14.07.2022 09:26 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych dz. 181/2 obr. Kawice, gm. Prochowice
01.07.2022 07:35 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
07.06.2022 07:48 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
06.06.2022 09:30 WS.6530.7.1.2022 Obwieszczenie Starosty Legnickiego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 200 MOP 8,4 MPa o długości około 3,2 km na odcinku odgałęzienie Bartoszów – Bartoszów
25.05.2022 15:31 ZAWIADOMIENIE - o czynnościach wznowienia znaków granicznych [...] Jadwiga Becelewska-Solińska [...] Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole jako działka nr 306/2
29.04.2022 12:11 AB.6740.141.4.2022.MZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] elektrowni fotowoltaicznej PV Kozice 2
20.04.2022 12:20 OGŁOSZENIE O ZBYCIU zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
12.04.2022 09:33 Informacja dotycząca składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
12.04.2022 09:22 Informacja dotycząca składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych
08.04.2022 14:32 AB.6740.1078.5.2021.MZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] elektrowni słonecznej „Szczytniki nad Kaczawą II”
08.04.2022 14:28 AB.6740.1077.5.2021.MZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [..] elektrowni słonecznej „Szczytniki nad Kaczawą I
29.03.2022 07:43 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
28.03.2022 15:10 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w obrębie Kochlice
28.03.2022 08:10 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ob. Goliszów gm. Chojnów
10.03.2022 15:21 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w 2022 roku
10.03.2022 15:20 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2022 roku
10.03.2022 15:19 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku
10.03.2022 15:19 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku
10.03.2022 15:17 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
25.02.2022 15:29 Ogłoszenie o zbyciu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

1 2 3 4 5 6 następna