Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2020 14:11 RZ/DM Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątkowych.
12.10.2020 13:23 Konsultacje zakończone: Program współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
07.10.2020 09:42 AS.6740.492.4.2020.KG OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
07.10.2020 08:28 AB.673.3.8.2020.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO dot. wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220D w miejscowości Jerzmanowice (od km 4+860 do km 5+660)”.
25.09.2020 14:47 Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
17.09.2020 13:47 Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)
17.09.2020 13:31 Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT
07.09.2020 12:47 zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
24.08.2020 10:39 GEO-MAT Usługi Geodezyjno_Kartograficze - informacja w sprawie dz.122 Ob.Rokitki Gm. Chojnów
14.08.2020 13:17 AB.673.4.2.2020.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków”
07.08.2020 12:19 AB.673.3.2.2020.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO dot. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220D w miejscowości Jerzmanowice (od km 4+860 do km 5+660)”
27.07.2020 09:51 Starosta Legnicki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice w granicach działki nr 472.
23.07.2020 07:34 Starosta Legnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Gniewomirowice gm. Miłkowice w granicach działki nr 328/14
09.07.2020 13:19 GK.6640.852.2020 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
01.07.2020 10:21 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawieniaa
23.06.2020 08:13 OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2184D na odcinku od m. Motyczyn do m. Dąbie (od km 3+417 do km 3+710)”.
15.06.2020 13:11 GEO-MAT Usługi Geodezyjno_Kartograficze - informacja w sprawie dz.336/1 Ob. Okmiany Gm. Chojnów
19.05.2020 08:42 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia, w drodze darowizny
14.05.2020 14:00 Ogłoszenie w sprawie projektu dokumentu pn.: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu legnickiego”
08.05.2020 09:23 Starosta Legnicki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 472 położonej w obrębie Spalona gm. Kunice
28.04.2020 08:03 Ogłoszenie Starosty Legnickiego
22.04.2020 10:11 Starosta Legnicki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie działki nr 914, położonej w obrebie Lisowice gm. Prochowice
06.04.2020 12:06 WR.ZUZ.1.421.392.2019.AK OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
02.04.2020 11:28 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
01.04.2020 14:25 Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
01.04.2020 10:46 OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
31.03.2020 15:00 AB.673.1.3.2020.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2184D na odcinku od m. Motyczyn do m. Dąbie (od km 3+417 do km 3+710)”.
11.03.2020 09:17 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
03.03.2020 13:10 AB.673.5.7.2019.KG OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
28.02.2020 14:42 AB.6740.689.8.2019.AO OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
27.02.2020 15:19 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w 2020 roku
27.02.2020 15:17 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku
27.02.2020 15:15 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku
27.02.2020 15:11 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku
27.02.2020 15:04 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
21.02.2020 14:10 zaproszenie do składania ofert - prace geodezyjne
21.02.2020 14:06 zaproszenie do składania ofert - operaty szacunkowe
19.02.2020 10:09 Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze darowizny
18.02.2020 07:52 zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu działek ewidencyjnych
07.02.2020 10:16 Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2020 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
03.02.2020 13:28 Informacja o utworzeniu bazy BDOT500
29.01.2020 13:01 AB.6740.916.3.2019.KK OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
17.01.2020 12:38 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
14.01.2020 15:22 Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
09.01.2020 16:41 OS [1] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020
09.01.2020 16:39 OS [2] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020
09.01.2020 16:35 OS [3] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020
09.01.2020 16:31 OS [4] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020
09.01.2020 16:15 OS [5] Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020
15.11.2019 09:43 Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg usnty nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legnickiego - pod budowę elektrowni słonecznej i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

1 2 3 4 5 6 następna