Sylwia Majewska

Stanowisko
Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ZON
Telefon
767243519
E-mail:
s.majewska@powiat-legnicki.eu