Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2018

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

17.07.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu RODO w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu RODO w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu RODO w menu przedmiotowym

14.07.2018

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w menu przedmiotowym

11.07.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2010 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2011 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Kadencja III (2006-2010) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2008 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty_21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/211/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techn cz.1/3 pozmianie 19IX2018 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 458 po zm19IX2018.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techn cz.2/3 pozmianie 19IX2018 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 467 po zm19IX2018.rar"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/210/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja technicznacz. 1/3 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 458 obr. 3 m. Prochowice.rar
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja technicznacz. 2/3 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 467 obr. 3 m. Prochowice.rar
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/209/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi Kochlice - Rzeszotary - Legnica (ul. Legnicka) kategorii drogi powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/208/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/207/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi napyt 1-3 - Ogłosz w spr udziel odp na pyt 1-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08. Zmieniony przedmiar dz.458 - PRZEDM~2.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Zmianiony kosztorys ofertowy dz. 458 -ZMIANA~1.XLS"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Zmieniony przedmiar dz. 467 - PRZEDM~2.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. Zmieniony kosztorys ofertowy dz. 467 -ZMIANA~1.XLS"

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja_stowarzyszen_zwyklych.pdf -ewidencja_stowarzyszen_zwyklych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. - Uchwala.PKWwL.2.1.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna