Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania nagrody Starosty Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania stypendium Starosty Legnickiego dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Biskupice gminy Legnickie Pole, przejętą na własność Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Powtórny przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Powtórny przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powtórny przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna