Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Ogłoszenie o wyborze ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia II edycji powiatowego konkursu literackiego dla uczniów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do realizacji " Programu wyrównywania różnic między regionami III " w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/7/2017 Składu Orzekającego Reginalnbej Izby Onbrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opini o możliwsci sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/104/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego sprawozdaniu roznym z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/8/2017 Skłdu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opini o prawidłowosci planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/123/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego i uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/199/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Legnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za pierwsze półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/332/2017 Składu Orzekającgo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Legnickiego przedłożonym wraz z projektem uchwały budetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/331/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II/330/2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RIO II 330 2017
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RIO II 330 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "RIO II 330 2017.pdf" na "RIO II 3302017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BRN30055C285882_033255.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/330/2017 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sparwie opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Komunikat z dnia 11.12.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna