Rejestr zmian w biuletynie

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie zbędnych/zużytych składnikach ajątku ruchomego PINB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Legnickiego - przyjęty na ósmym posiedzeniu Komisji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na wniosek Komisji Ładu i PorządkuPublicznego - uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Legnickiego - przyjęty na ósmym posiedzeniu Komisji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Doroty Gaci - zgłoszona na VIII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na zapytanie Radnej Doroty Gaci -uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnej Doroty Gaci - zgłoszona na VIII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Doroty Gaci - zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Doroty Gaci - zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na interpelację Radnej Doroty Gaci -uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Jolanty Beklauk - Pyrz- zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na interpelacje Radnej JolantyBekaluk-Pyrz - uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Jolanty Beklauk - Pyrz- zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Jolanty Beklauk - Pyrz- zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na interpelację Radnej JolantyBekaluk-Pyrz - uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Jolanty Beklauk - Pyrz- zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Jolanty Beklauk - Pyrz- zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Jolanty Beklauk - Pyrz- zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na interpelację Radnej JolantyBekaluk-Pyrz - uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Łukasza - zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Łukasza - zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na interpelację Radnego JanaŁukasza - uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Skoczka - zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Skoczka - zgłoszona na VII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Odpowiedź na interpelację Radnego ŁukaszaSkoczka - uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - BR.0003.58.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - BR.0003.58.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BR.0003.57.2019 - BR.0003.57.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - BR.0003.57.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Artura Mackiewicza - zgłoszona w dniu 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnago Jana Łukasza - zgłoszona na XII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Sesja 2018 - 2023r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja 2018 - 2023r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetowego oraz wskazanie źródeł jego spłaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie określenia opłat za czynności wykonywane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja WS.6222.2.19.2019 zmieniająca pozwolenie zintegrowane wydane dla Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład w Kunicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Powiatu Legnickiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.81.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.88.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.88.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.79.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.79.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.81.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.76.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.76.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.77.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.77.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.73.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.75.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.75.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.71.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.71.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.73.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.69.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.69.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.70.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.70.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.68.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.68.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.64.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.64.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.67.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.67.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.61.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.62.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.62.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.57.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku dotyczącego utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.59.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku dotyczącego utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.59.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku dotyczącego utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.61.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Legnickim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.53.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Legnickim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.53.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Legnickim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.54.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.54.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.57.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.50.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.50.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.51.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.51.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.48.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.48.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.49.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.49.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.45.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.45.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.45.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.44.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - zarządzenie_2015_44 TEKSTOWY.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.44.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - zarządzenie_2015_44 TEKSTOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.45.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.43.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.43.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - zarządzenie _2015_43 TEKSTOWY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - zarządzenie _2015_43 TEKSTOWY.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.34.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.34.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.41.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.41.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach dróg powiatowych spowodowanych przez intensywne opady deszczu, jakie wystąpiły w dniach 31 marca do 9 kwietnia 2015 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.29.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach dróg powiatowych spowodowanych przez intensywne opady deszczu, jakie wystąpiły w dniach 31 marca do 9 kwietnia 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.29.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach dróg powiatowych spowodowanych przez intensywne opady deszczu, jakie wystąpiły w dniach 31 marca do 9 kwietnia 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.32.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.32.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarzadzenie.28.2015.ZMIANA.Zarzadzenia.27.2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarzadzenie.28.2015.ZMIANA.Zarzadzenia.27.2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.27.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.25.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.27.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.23.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.23.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.25.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.19.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.21.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.21.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.15.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.15.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.19.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.07.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.08.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.08.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.04.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.04.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.07.2015.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.65.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.65.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.56.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.58.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.58.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.53.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.53.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.56.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.50.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.51.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.51.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.46.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły PZS w Chojnowie przy ul. Poźniaków 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.48.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły PZS w Chojnowie przy ul. Poźniaków 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.48.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły PZS w Chojnowie przy ul. Poźniaków 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.50.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.45.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.45.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.46.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.41.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.44.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.44.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.37.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.39.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.39.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.41.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.36.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.36.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.37.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.32.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.32.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.35.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.35.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.31.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.31.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.27.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.28.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.28.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.25.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.25.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.27.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.22.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.22.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.Starosty.21.2014.Brzmienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.18.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.18.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.Starosty.21.2014.Brzmienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.14.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.14.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.17.2014.Brzmienie.pierwotne.ZANONIMIZOWANE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.17.2014.Brzmienie.pierwotne.ZANONIMIZOWANE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.11.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.13.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.13.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.10.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.10.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.11.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.09.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.09.2014.Brzmnienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.Starosty.01.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.01.2014.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenei w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia limitów i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenei w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenei w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Ogłoszenie o naborze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Ogłoszenie o naborze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg usnty nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legnickiego - pod budowę elektrowni słonecznej i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku o rozszerzenie warsztatu terapii zajęciowej w Chojnowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.47.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.47.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku o rozszerzenie warsztatu terapii zajęciowej w Chojnowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.51.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku o rozszerzenie warsztatu terapii zajęciowej w Chojnowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.51.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.41.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.41.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.42.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.42.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.32.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.32.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.28.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.31.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.31.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.26.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.27.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.27.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.28.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.25.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.25.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.26.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.23.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.23.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.23.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.23.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód wywołanych intensywnymi deszczami nawalnymi, które wystąpiły w dniu 9 czerwca 2013 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.21.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód wywołanych intensywnymi deszczami nawalnymi, które wystąpiły w dniu 9 czerwca 2013 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.22.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.22.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.19.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód wywołanych intensywnymi deszczami nawalnymi, które wystąpiły w dniu 9 czerwca 2013 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.21.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.17.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.18.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.18.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.19.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.16.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.16.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.17.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.15.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.15.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.11.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.13.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.13.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.11.2013.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.66.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.63.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.64.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.64.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.66.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.22.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.61.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.22.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.61.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.22.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.62.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.62.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.63.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.58.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.58.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.56.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.57.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.57.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.55.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.55.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.56.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.19.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.48.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.19.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.20.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.51.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.20.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.51.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.20.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.17.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.46.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.17.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.18.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.47.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.18.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.47.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.18.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.19.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.48.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.16.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.45.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.16.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.45.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.16.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.17.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.46.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.44.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.44.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna