Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2020

Dotyczy dokumentu:
XV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - ogłoszenie o zwołaniu XV sesji Rady PowiatuLegnickiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. - Informacja o wyniku naboru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie organizacji postępowania dotyczącego przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Legniciego prowadzonego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji postępowania dotyczącego przepadku na rzecz Powiatu Legnickiego prowadzonego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji postępowania dotyczącego przepadku na rzecz Powiatu Legnickiego prowadzonego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej.docx -Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej -Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej.docx -Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej -Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna