Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zdawalnosc wg osrodkow - 1kw2017.pdf"na "1."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zdawalnosc wg osrodkow - 2kw2017.pdf"na "2."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zdawalnosc wg osrodkow - 3kw2017.pdf"na "3."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdawalnosc wg osrodkow - 3kw2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdawalnosc wg osrodkow - 2kw2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdawalnosc wg osrodkow - 1kw2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg instruktorów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Winiki instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Winiki instruktorów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki instrultorów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy wg ośrodków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Załącznik stanowiący dpowiedź na pytanie nr5."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 07. Załącznik stanowiący dpowiedź na pytanienr 5.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Załącznik stanowiący dpowiedź na pytanie nr5."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Ogłoszenie w spr. udzielenia odpowiedzi napytania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku Powiatu Legnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Ogłoszenie wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu legnickiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/162/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/161/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie postępowania i zasad udzielania zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie zintegrowane dla Sonac Osetnica Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna