Rejestr zmian w biuletynie

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji imprezy rekreacyjno-zdrowotnej pod nazwą: " Marszem po zdrowie ".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry/ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (powtórny) na zamówienie pn. Rekonstrukcja drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (powtórny) na zamówienie pn. Rekonstrukcja drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (powtórny) na zamówienie pn. Rekonstrukcja drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie o wyniku postępowania"

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamowienie pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184D, ul. Jaworowska w Prochowicach – ETAP III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "19." na "18."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "20." na "19."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "21." na "20."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "22." na "21."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "15."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "18." na "17."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"13." na "12."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"2." na "13."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"15." na "14."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"10." na "9."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"11." na "10."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"12." na "11."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"8." na "7."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"9." na "8."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "5."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "6."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "4."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "23." na "2."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "23."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "10." na "9."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "18." na "10."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "17." na "13."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "20." na "14."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "6."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "8." na "7."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "9." na "8."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "4."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "5."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "3."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "19." na "1."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "2."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych powiatu legnickiego za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych powiatu legnickiego za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 16.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych powiatu legnickiego za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 15.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 17.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników/pracowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Członkowie Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników/pracowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Członkowie Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor W Wydziale Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna