Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referent w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. Ogłoszenie wyniku postępowania - ogłoszenie owyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. informacja o wyniku postępowania - INFORMACJA owyniku przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja WS.6222.1.8.2019 zmieniająca pozwolenie zintegrowane wydane dla Sonac Osetnica Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2019.74.RA.Dni.Wolne.od.pracy.ZMIANA.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2019.78.PO.Postepowanie.sprawdzajace.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie poparcia inicjatywy włączenia podregionu legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urp_117_2012 - urp_117_2012f.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie poparcia inicjatywy włączenia podregionu legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urp_117_2012.pdf - urp_117_2012.pdf
Dotyczy dokumentu:
kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert. - INFORMACJA zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Ogłoszenie o unieważnieniu czynnościunieważnienia postępowania. - unieważnienie unieważnieniapostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2019.80.RA.Regulamin.Pracy.ZMIANA.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -2019.80.RA.Regulamin.Pracy.ZMIANA.Podpisane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Powiecie Legnickim i jego jednostkach budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna