Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ewidencja fundacji KRS w powiecie legnickim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz fundacji KRS.pdf - Wykaz fundacji KRS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja fundacji KRS w powiecie legnickim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń KRS Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "www - wykaz stowarzyszeń KRS.pdf - www - wykazstowarzyszeń KRS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń KRS Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja fundacji KRS w powiecie legnickim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz fundacji KRS.pdf - Wykaz fundacji KRS.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń KRS Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik www - wykaz stowarzyszeń KRS [2019].pdf - www -wykaz stowarzyszeń KRS [2019].pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń KRS Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Treść zmiany:
Dodanie procedur GK oraz aktualizacja wyglądu listy
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01 - ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02 - Zał. nr 2_Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 - Zał. nr 1_STWIOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04 - Zał. nr 5_Klauzula Informacyjna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 - Zał. nr 7_Projekt umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - OGŁOSZENIE OZAMÓWIENIU PowiatowyUrządPracy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna