Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania stypendium Starosty Legnickiego dla uczniów klas maturalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I kwartał 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwota długu publicznego Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Kwota długu publicznego Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/104/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego sprawozdaniu roznym z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/7/2017 Składu Orzekającego Reginalnbej Izby Onbrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opini o możliwsci sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/104/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego sprawozdaniu roznym z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/7/2017 Składu Orzekającego Reginalnbej Izby Onbrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opini o możliwsci sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/104/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego sprawozdaniu roznym z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majątek Powiatu Legnickiego oraz jednostek powiatowych za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Majątek Powiatu Legnickiego oraz jednostek powiatowych za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/8/2017 Skłdu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opini o prawidłowosci planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/123/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego i uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/7/2017 Składu Orzekającego Reginalnbej Izby Onbrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opini o możliwsci sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/8/2017 Skłdu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opini o prawidłowosci planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/123/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego i uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REALIZACJA BUDŻETU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REALIZACJA BUDŻETU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REALIZACJA BUDŻETU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za I kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
XXV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna