Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2020

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do składania ofert - prace geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do składania ofert - operaty szacunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Sesja 2018 - 2023r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym dysponowania środkami budżetowymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw przypisanych zarządcy drogi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw przypisanych zarządcy drogi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie odbioru drzew po przeprowadzonej redukcji koron
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Miłkowice gminy Miłkowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 466/14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie odbioru drzew po przeprowadzonej redukcji koron
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Miłkowice gminy Miłkowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 466/24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Miłkowice gminy Miłkowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 466/31
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu działek ewidencyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna