Rejestr zmian w biuletynie

23.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdz. XXI Załączniki po zmianie w projumowy 23.07.2020 - SIWZ rozdz. XXI Załączniki po zm. proj.umowy23.07.2020.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi napytania nr 6-15 - Ogłosz w spr udziel odp na pyt 6-15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdz. XXI Załączniki - SIWZ rozdz. XXIZałączniki.rar
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja fundacji KRS w powiecie legnickim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja fundacji KRS w powiecie legnickim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz fundacji KRS.pdf - Wykaz fundacji KRS.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja fundacji KRS w powiecie legnickim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz fundacji KRS.pdf - Wykaz fundacji KRS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznejprowadzona przez Starostę Legnickiego [2019].pdf.doc - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego[2019].pdf.doc
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznejprowadzona przez Starostę Legnickiego [2020].pdf - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego[2020].pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi napytanie nr 5 - Ogłosz w spr udziel odp na pyt 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. projekt czasowej organizacji ruchu - Projektczasowej organizacji ruchu Bieniowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacjiruchu - zatwierdzenie projektu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta Legnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Gniewomirowice gm. Miłkowice w granicach działki nr 328/14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Rejestr zgłoszeń obiektów.ods

20.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi napytania 1-4 - Ogłosz w spr udziel odp na pyt 1-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta osuwiska dot. zadania Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta osuwiska dot. zadania Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja geologiczno-inżynierska na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430 - 7+980"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna