Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakonczeniu eksploatacji stacji bazowej Orange Polska S.A. 3276 (68502N!) CHOJNÓW (PLG_CHOJNOW_OKRZEI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakonczeniu eksploatacji stacji bazowej Orange Polska S.A. 3276 (68502N!) CHOJNÓW (PLG_CHOJNOW_OKRZEI)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Radnych Andrzeja Tracza, Doroty Gaci i Łukasza Skoczka - złożony w dniu 26 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/94/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/93/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/92/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XIV/91/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmieny budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.74.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.75.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.75.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.69.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.69.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.73.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnaj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.73.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnaj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.74.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.69.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.2018.64.Brzmienie.pierwotne.ZANONIMIZOWANEpdf.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.64.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.61.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząszenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.62.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarząszenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.62.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarząszenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.63.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Kawice do miejscowości Dąbie oraz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2184D do końca miejscowości Szczedrzykowice spowodowanych przez intensywne opady deszczu z burzami które wystąpiły w dniach 10, 21 czerwca oraz 10, 11, 18 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.55.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Kawice do miejscowości Dąbie oraz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2184D do końca miejscowości Szczedrzykowice spowodowanych przez intensywne opady deszczu z burzami które wystąpiły w dniach 10, 21 czerwca oraz 10, 11, 18 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.55.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do szacowania szkód na odcinkach drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Kawice do miejscowości Dąbie oraz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2184D do końca miejscowości Szczedrzykowice spowodowanych przez intensywne opady deszczu z burzami które wystąpiły w dniach 10, 21 czerwca oraz 10, 11, 18 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.61.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.49.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.51.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.51.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.52.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.52.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.46.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.46.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.49.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.39.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.39.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.2018.36.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.36.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.38.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.38.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.32.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.33.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.33.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.31.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.31.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.32.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.29.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.29.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.30.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.30.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.27.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.28.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.28.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.25.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.25.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.28.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.27.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.21.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.22.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2018.22.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.22.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.17.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.17.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.21.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.15.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.16.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.16.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.13.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.13.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.14.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.14.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.15.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do organizacji obchodów dwudziestolecia funkcjonowania Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.04.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do organizacji obchodów dwudziestolecia funkcjonowania Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.04.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do organizacji obchodów dwudziestolecia funkcjonowania Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.02.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.03.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.03.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01. Ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie ozamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz. I-XVIII - SIWZ rozdz. I-XVIII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdz. XIX Załączniki - SIWZ rozdz. XIXZałączniki.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie ozamówieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdz. I-XVIII - SIWZ rozdz. I-XVIII.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdział XIX ZAŁĄCZNIKI - SIWZ rozdz.XIX Załączniki.rar
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04. Informacja z otwarcia ofert. - INFORMACJA zotwarcia ofert.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od 02.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05.Informacja o wyniku przetargu - INFORMACJA owyniku postępowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sesja 2018 - 2023r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja_stowarzyszen_zwyklych.pdf -ewidencja_stowarzyszen_zwyklych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016[stan na 26 marca 2020r.].doc - ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po20.05.2016 [stan na 26 marca 2020r.].doc"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja 2018 - 2023r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja 2018 - 2023r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja o wyniku postępowania - Informacja owyniku postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - 2018.86.RA.Komisja.NPP.Podpisane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - 2018.86.RA.Komisja.NPP.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -2018.88.RZ.Komisja.Przetargowa.Zakup.paliwa.Podpisane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2018.88.RZ.Komisja.Przetargowa.Zakup.paliwa.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -2018.82.RA.Komisja.Rekrutacyjna.KD.Ml.Referent.Podpisane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2018.82.RA.Komisja.Rekrutacyjna.KD.Ml.Referent.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -2018.83.RA.Komisja.Rekrutacyjna.KD.Specjalista.Podpisane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2018.83.RA.Komisja.Rekrutacyjna.KD.Specjalista.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2018.81.RA.Komisja.Rekrutacyjna.AS.Podinspektor.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -2018.81.RA.Komisja.Rekrutacyjna.AS.Podinspektor.Podpisane.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.85.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.82.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.82.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.84.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.84.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.85.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.80.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.80.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.81.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.81.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.79.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.79.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.80.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.75.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.75.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.76.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.76.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.69.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.73.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.73.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.68.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.68.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.69.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie DPS w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.64.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie DPS w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.64.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie DPS w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.64.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na terenie DPS w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.65.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.65.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.58.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.63.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.63.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.63.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.57.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.57.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.58.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.54.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.54.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.55.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.55.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.2017.52.Brzmienie.pierwotne.ZMIANA.Zarzadzenia.2014.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.53.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.53.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.53.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.50.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.51.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.51.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.2017.52.Brzmienie.pierwotne.ZMIANA.Zarzadzenia.2014.18.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.49.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.49.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.50.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.50.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.46.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.48.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.48.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.49.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.44.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.44.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.46.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.46.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.41.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.41.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.43.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.43.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.36.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.36.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.36.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.41.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.34.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.35.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.35.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.35.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.32.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.34.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.34.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.31.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.31.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.32.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.28.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.28.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.30.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.30.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.24.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.26.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.26.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.23.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.23.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.23.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.24.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.24.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.21.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.21.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.21.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.20.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.20.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.14.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.15.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.15.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.15.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.13.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.13.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.14.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.14.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem Nr 79 / 2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.10.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem Nr 79 / 2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.10.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWEpdf.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem Nr 79 / 2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.10.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem Nr 79 / 2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.08.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.09.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.2017.09.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWEpdf.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.09.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.07.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2017.07.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2017.08.Brzmienie.pierwotne.pdf

24.03.2020

Dotyczy dokumentu:
XIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.80.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.79.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.79.2016.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.79.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.80.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.80.2016.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.77.2016.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.78.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.78.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.70.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.70.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oszacowania szkód na odcinku drogi powiatowej nr 2206D w m. Winnica spowodowanych przez intensywne opady deszczu jakie wystąpiły w miesiącu lipcu 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.71.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oszacowania szkód na odcinku drogi powiatowej nr 2206D w m. Winnica spowodowanych przez intensywne opady deszczu jakie wystąpiły w miesiącu lipcu 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.71.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oszacowania szkód na odcinku drogi powiatowej nr 2206D w m. Winnica spowodowanych przez intensywne opady deszczu jakie wystąpiły w miesiącu lipcu 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.77.2016.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.67.2016.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.67.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.67.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.62.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.62.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.63.2016.Brzmienie.pierwotne.UCHYLA.Zarzadzenie.51.2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.63.2016.Brzmienie.pierwotne.UCHYLA.Zarzadzenie.51.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu kontrolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.61.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu kontrolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.60.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.60.2016.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.60.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.59.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.59.2016.Brzmienie.pierwotne.TEKSTOWE.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.59.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu kontrolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.61.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.57.2016.Brzmienie.pierwotne.ZMIANA.Zarzadzenia.51.2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.57.2016.ZMIANA.Zarzadzenia.51.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.51.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. -Zarządzenie.57.2016.ZMIANA.Zarzadzenia.51.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.53.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.53.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -Zarządzenie.57.2016.ZMIANA.Zarzadzenia.51.2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.51.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.48.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.48.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.50.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.50.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.41.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.43.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.43.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.40.2016.Brzmienie.pierwotne.ZMIANA.Zarzadzenia.40.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.40.2016.Brzmienie.pierwotne.ZMIANA.Zarzadzenia.40.2011.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdu, zwaną Komisją Likwidacyjną oraz określenia zasad jej pracy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.41.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.37.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.38.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.38.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.33.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.34.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.34.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.37.2016Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.29.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.29.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.33.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.27.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.27.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.22.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.22.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.23.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.23.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.21.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.21.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.16.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.19.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.19.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.15.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.15.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.16.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.03.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.03.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.01.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.02.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarzadzenie.02.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - zarządzenie_2016_1 TEKSTOWY.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarzadzenie.01.2016.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna