Rejestr zmian w biuletynie

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdz. XXI Załączniki - SIWZ rozdz. XXIZałączniki po zmianie 18.11.2019.rar"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdz. I-XX po zmianie 18.11.2019 - SIWZrozdz I-XX po zmianie 18.11.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz. I-XX po zmianie 21.11.2019 - SIWZrozdz I-XX po zmianie 21.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01b Ogłoszenie2 o zmianie ogłoszenia - 2ogloszenieo zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdz. XXI Załączniki po zmianie18.11.2019 - SIWZ rozdz. XXI Załączniki po zmianie 18.11.2019.rar
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia ceremoniału postępowania ze sztandarem powiatu legnickiego oraz zasad powoływania i odwoływania pocztu sztandarowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w DPS Legnickie Po.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w DPS Legnickie Pole.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w LegnickimPolu.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Starostwie Powiatowym.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Starostwie Powiatowym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Starostwie Powiatowym w LegnicyArchiwum.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Starostwie Powiatowym w LegnicyArchiwum.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy wLegnicy.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy wLegnicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dlaDorosłych „Prząśnik” w Brenniku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dlaDorosłych „Prząśnik” w Brenniku.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dlaDorosłych „Prząśnik” w Brenniku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dlaDorosłych „Prząśnik” w Brenniku.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg - nieruchomość w Legnickm Polu dz. nr 136/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg na zbycie domków letniskowych w Rokitkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referent w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 - Załącznik do wypełnienia przez kandydata.odt"
Dotyczy dokumentu:
Referent w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 - Załącznik do wypełnienia przez kandydata.odt"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/73/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Polkowickim, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii greckokatolickiej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/72/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/67/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/69/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/70/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/71/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/71/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/69/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/70/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/67/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/69/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/68/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/67/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/66/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr X/65/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy na wykonanie remontu ścian w holu głównym PUP w Legnicy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice -wynik negatywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice - wynik negatywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie numerem 378/4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg ustny ograniczony do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pątnówek-Bobrów gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 314.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄD POWIATU LEGNICKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice - z wynikiem negatywnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice -wynik negatywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 236/8, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice - wynik negatywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01a. ogłoszenie o zmainie ogłoszenia - ogloszenieo zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz. I-XX po zmianie 18.11.2019 - SIWZrozdz I-XX po zmianie 18.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdz. XXI Załączniki po zmianie18.11.2019 - SIWZ rozdz. XXI Załączniki po zmianie 18.11.2019.rar"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - Ogłoszenieo zmianie SIWZ 18.11.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdz. XXI Załączniki - SIWZ rozdz. XXIZałączniki.rar
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdz. I-XX - SIWZ rozdz I-XX.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna Wydział Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna Wydział Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna