Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie powiatu za rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport o stanie powiatu za rok 2018 -raport-o-stanie-powiatu.2018.zip
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie powiatu za rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - 2018.Raport.o.stanie.powiatu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie powiatu za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta Legnicki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 472 położonej w obrębie Spalona gm. Kunice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz. I-XX po zmianie 07.05.2020 - SIWZrozdz. I-XX po zmianie 07.05.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techniczna pozmianie 07.05.2020 - SIWZ rozdz. XXII po zmianie 7V2020 Dokumentacjatechniczna.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - Ogłoszenieo zmianie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdz. I-XX - SIWZ rozdz. I-XX.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techniczna -SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techniczna.rar
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (unieważniony) na etap I zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną w m. Krajów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/30/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Podinspektor ds. rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor ds. rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor ds. rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie powiatu za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Legnicy za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna