Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08. Ogłoszenie wyniku postępowania."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Inspektor Wydziału Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Wydziału Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor Wydziału Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor Wydziału Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna