Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdział XXI załączniki po zmianie nazwyzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10.Ogłoszenie o zmianie nazwy zamówienia i odp. napyt. 2-3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. Załącznik projekt Umowy po zmianie nazwyzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10. Ogłoszenie o zmianie nazwy zamów. iodpowiedzi na pyt. 2-3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. rozdział XXi Załączniki po zmianie nazwyzamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14. zmieniony projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdział XXI załączniki
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. zmieniona SIWZ rozdz. I-XX"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. zmieniony Kosztorys ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Ogłoszenie o zmianie nazwy zamów. i odpowiedzina pyt. 2-3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. zmienione Oświadczenie dot. wykluczenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. zmienione Oświadczenie dot. warunków udziału"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. zmieniony projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. rozdział XXi Załączniki po zmianie nazwyzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. rozdział XXII Dokuementacja techniczna pozmianie nazwy zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdz. I-XX
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Program konserwatorski"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Odpowiedź na pytanie nr 1 w sprawie treściSIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ Rozdział XXI - Załączniki"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Uzupełniony Załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5 etap IV
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ Rozdział XXI - Załączniki
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Gniewomirowice gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawei wprowadzenia "Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawei wprowadzenia "Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04. SIWZ rozdział XXII DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po20.05.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Ogłoszenie w spr. udzielenia odpowiedzi napytanie nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Opis techniczny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08. Rys. Przekrój"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Plan orientacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna