Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2020 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2020 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Graf - zgłoszona na XIII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 - Odpowiedź na interpelację Radnej AnnyGraf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Graf - zgłoszona na XIII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw przypisanych zarządcy drogi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym dysponowania środkami budżetowymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedłożenia sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Legnicki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część druga dotycząca budynku kotłowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część druga dotycząca budynku kotłowni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie odpowiedzi na pytania nr 7 do 14 -Ogłosz w spr udziel odp na pyt. 7-14.pdf"

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część druga dotycząca budynku kotłowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część druga dotycząca budynku kotłowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część druga dotycząca budynku kotłowni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi napytania nr 2 do 6 - Ogłosz w spr udziel odp na pyt 2-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część druga dotycząca budynku kotłowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o utworzeniu bazy BDOT500
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o utworzeniu bazy BDOT500
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna