Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2205D kategorii drogi powiatowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2193D kategorii drogi powiatowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 4325/V/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy Powiatu Legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2205D kategorii drogi powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2193D kategorii drogi powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna