Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/141/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2220D w m. Jerzmanowice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/140/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie skargi na Starostę Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/139/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/138/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/136/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji gminie Prochowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIV/135/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdział XXI ZAŁĄCZNIKI"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. SIWZ rozdział XXII DOKUMENTACJA TECHNICZNA"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01. Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. SIWZ rozdział I-XX"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zmianę zagospodarowania pasa drogowego w m. Piotrówek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor-Prochowice – etap I
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01. Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02. SIWZ rozdział I-XX
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. SIWZ rozdz. I-XX"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdział XXI załączniki"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdział XXI załączniki
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Poprawionywykaz osób"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdział XXI załączniki"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03. SIWZ rozdział XXI ZAŁĄCZNIKI
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna