Rejestr zmian w biuletynie

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2220D w m. Witków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację oraz nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Rowerem i pieszo poznajemy naszą gminę”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych " Prząśnik " w Brenniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych " Prząśnik " w Brenniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Ogłoszenie wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA DOTYCZĄCA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA DOTYCZĄCA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA DOTYCZĄCA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA DOTYCZĄCA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA DOTYCZĄCA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA DOTYCZĄCA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05. informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych " Prząśnik " w Brenniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna