Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Skoczka - zgłoszona w dniu 16 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego oraz w Wydziale Dróg i Mostów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania, pieczątek oraz wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego oraz w Wydziale Dróg i Mostów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako (68530N!) LEGNICA PIŁSUDSKIEGO BAZA (PLG_KUNICE_PILSUDSKIEGO), zlokalizowanej w miejscowości Grzybiany przy ul.Krzywej 35, dz. nr 524/3 obręb Grzybiany, gmina Kunice, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 - Ogłoszenie o zwołaniu XIII sesji Rady PowiatuLegnickiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2 - Ogłoszenie o zwołaniu XIII sesji RadyPowiatu Legnickiego.pdf
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT34713 Prochowice_A2(ERA), zlokalizowanej w miejscowości Prochowice, zlokalizowanej na dz. nr 73/5, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT34713 Prochowice_A2(ERA), zlokalizowanej w miejscowości Prochowice, zlokalizowanej na dz. nr 73/5, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie analizy poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Korekta klazuzury RODO

14.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż kostki -Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kostki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż kostki -Ogłoszenie ponowne o przetargu na sprzedaż kostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna