Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wydaniu decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REALIZACJA BUDŻETU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/199/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Legnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za pierwsze półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zapytanie ofertowe nr 3/2017" na "1"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Umowa nr 3/UE/2017" na "2"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Umowa o powierzenie przetwarzaniadanych osobowych" na "3."
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania/ odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę przez Sonac Osetnica Sp. z o.o. w Osetnicy oraz wygaszenia obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przerobu odpadów zwierzęcych, udzielonego decyzją Starosty Legnickiego z dnia 9 lutego 2006 r. znak: RS.7621/1/2006 z późn. zmianami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna