Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.42.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2012 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.42.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.14.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.41.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.14.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.41.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.14.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.12.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.35.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.12.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.35.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.12.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.37.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.37.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji POwiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.33.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji POwiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.11.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.34.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.11.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.34.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.11.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.10.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.32.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.10.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.32.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.10.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji POwiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.33.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji szacunkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.28.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji szacunkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.30.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.30.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.9.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.21.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.9.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Legnicy komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.26.2012.ZMIANA.Zarzadzenia.11.2009.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Legnicy komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.26.2012.Zanonimizowane.ZMIANA.Zarzadzenia.11.2009.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Legnicy komisji do spraw likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji szacunkowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.28.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.9.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.21.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.7.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.19.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.7.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.19.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.7.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.6.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.18.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.6.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.18.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.6.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.15.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.15.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.11.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.11.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.5.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.14.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.5.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.14.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.5.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.4.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.09.2012.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.4.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód - przełomów ciężkich, które wystąpiły na odcinkach dróg powiatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.10.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód - przełomów ciężkich, które wystąpiły na odcinkach dróg powiatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.10.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód - przełomów ciężkich, które wystąpiły na odcinkach dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.4.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.Starosty.09.2012.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.2.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.06.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.2.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.06.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.2.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Graf zgłoszona w dniu 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.1.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.1.2012
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.05.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.1.2012
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.05.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.1.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.1.1.2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.03.2012.Brzmienie.pierwotne.Zanominizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.03.2012.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (powtórny) na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie kierownika budowy o zakończ ze zmianami nieistot
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/91/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/93/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/91/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Legnickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/92/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/92/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Informacja o unieważnieniu postępowania -INFORMACJA o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół z VIII sesji Rady PowiatuLegnickiego.pdf" na "1"
Dotyczy dokumentu:
VIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna