Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy.docx- Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 - Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy wLegnicy.docx
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
X sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/76/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Zarządu Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym dysponowania środkami budżetowymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Graf - zgłoszona w dniu 3 stycznia 2020 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Anny Graf - zgłoszona w dniu 3 stycznia 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 - Plan pracy Komisji Promocji i Spraw Społecznychna 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 - Plan pracy Komisji Gospodarki Rolnej i Ekologiina 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 - Plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznegona 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 - Plan pracy Komisji Rozwoju i Budżetu na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Legnickiego Nr XII/83/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.pdf"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna