Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym dysponowania środkami budżetowymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie dotyczącym dysponowania środkami budżetowymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o założeniu bazy GESUT i BDOT500
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o założeniu bazy GESUT i BDOT500
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko" w Golance Dolnej i nadania mu statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na dostawy paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie II 2019 - I 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2018

Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - Protokół z I sesji Rady Powiatu Legnickiegow dniu 20 listopada 2018 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Protokół z I sesji Rady PowiatuLegnickiego1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - formularz zgłoszeniowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do realizacji " Programu wyrównywania różnic między regionami III " w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Zarządu Powiatu Legnickiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetowego oraz wskazanie źródeł jego spłaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna