Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie odpowiedzi na pytanie nr 4 - Ogłoszw spr udziel odp na pyt 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego prac związanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem pasa drogowego i terenu przyległego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego, likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Krajów, gminy Krotoszyce, powiat legnicki"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.15.2011.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego prac związanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem pasa drogowego i terenu przyległego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego, likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Krajów, gminy Krotoszyce, powiat legnicki"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.15.2011.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego prac związanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem pasa drogowego i terenu przyległego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego, likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Krajów, gminy Krotoszyce, powiat legnicki"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż kostki kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Jana Matejki 1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.Starosty.013.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Jana Matejki 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.13.2011.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w Hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Jana Matejki 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w kompleksie budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.Starosty.012.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w kompleksie budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.12.2011.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w kompleksie budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.11.2011.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.Starosty.011.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.Starosty.10.2011.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.Starosty.010.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie powołania składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - Zmiana.02.01.2008.(Zarządzenie.01.2008).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie powołania składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie powołania składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. - Zarządzenie.01.2007.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie powołania składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.07.2011.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -Zarządzenie.07.2011.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych " Prząśnik " w Brenniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -Zarządzenie.07.2011.Brzmienie.pierwotne.Zanonimizowane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie ws. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.07.2011.Brzmienie.pierwotne.pdf

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Referent w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Referent w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 - kwestionariusz osobowy z klauzuląinformacyjną.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - Załącznik do wypełnienia przezkandydata.odt
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna