Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Remont drogi nr 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice na odcinku od km 6+720 - 7+245, o długości 525 m w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015r.]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REALIZACJA BUDŻETU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/199/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Legnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za pierwsze półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
III. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zapytanie ofertowe nr 3/2017" na "1"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Umowa nr 3/UE/2017" na "2"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Umowa o powierzenie przetwarzaniadanych osobowych" na "3."
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w miejscowości Miłkowice, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania/ odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę przez Sonac Osetnica Sp. z o.o. w Osetnicy oraz wygaszenia obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przerobu odpadów zwierzęcych, udzielonego decyzją Starosty Legnickiego z dnia 9 lutego 2006 r. znak: RS.7621/1/2006 z późn. zmianami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna