Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska ds.inwestycji sieciowych i instalacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska ds.inwestycji kubaturowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska ds.inwestycji kubaturowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Środowiska ds.inwestycji sieciowych i instalacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Legnickiego - przyjęty na czwartym posiedzeniu Komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Legnickiego - przyjęty na czwartym posiedzeniu Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Odpowiedź na wniosek Komisji Ładu i PorządkuPublicznego (2).PDF"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Legnickiego - przyjęty na czwartym posiedzeniu Komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Legnickiego - przyjęty na czwartym posiedzeniu Komisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Odpowiedź na wniosek Komisji Ładu i PorządkuPublicznego (1).PDF"
Dotyczy dokumentu:
PCPR.EFS.2101.9.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pirografii dla 10 niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 ( PRO WD ).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 ( POWER ).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofiansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Legnicki na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Legnicki nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością PKP Polskich Linii Kolejowych S. A., położonej w obrębie Jezierzany gminy Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie numerem 56/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:kursu prawa jazdy kat. BE, kursu prawa jazdy kat. D po C
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie:kursu prawa jazdy kat. BE, kursu prawa jazdy kat. D po C
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty_8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pisma w sprawie Spalonej gm Kunice z dnia 12.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - lista kandydatów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Referacie Informatyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - DANE O OBIEKCIE.doc"
Dotyczy dokumentu:
I. ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - DANE O OBIEKCIE.doc

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna