Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08. Informacja o unieważnieniu wyboru oferty -Informacja -o-unieważn wyboru oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lipce gm. Miłkowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 91/20.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie o wyniku postępowania - ogłoszenieo wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy Wydziału Komunikacji i Dróg przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy Wydziału Komunikacji i Dróg przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08. Informacja o unieważnieniu postępowania -INFORMACJA o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważniony przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy Wydziału Komunikacji i Dróg przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik mapowy do decyzji - załącznik mapowydo decyzji GN.685312019.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna