Rejestr zmian w biuletynie

27.12.2018

Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - Protokół z I sesji Rady Powiatu Legnickiegow dniu 20 listopada 2018 r.pdf
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Protokół z I sesji Rady PowiatuLegnickiego1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - formularz zgłoszeniowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Legnickiego do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do realizacji " Programu wyrównywania różnic między regionami III " w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IX sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Zarządu Powiatu Legnickiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetowego oraz wskazanie źródeł jego spłaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... następna