Rejestr zmian w biuletynie

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla 20 uczestników projektu — niepełnoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty-kurs kosmetyczny_20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla 20 uczestników projektu — niepełnoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty-kurs cyfryzacji_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja z otwarcia ofert - INFORMACJA zotwarcia ofert.pdf"

poprzednia ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... następna