Rejestr zmian w biuletynie

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych - wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników/pracowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług psychologicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REALIZACJA BUDŻETU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu Legnickiego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 12 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zapytanie ofertowe _6_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 12 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zapytanie ofertowe _6_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 12 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka niemieckiego dla 6 osób (małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 12 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Centrum Opiekuńczo – Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - Zarządzenie.2018.08.Brzmienie.pierwotne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Zarządzenie.2018.09.Brzmienie.pierwotne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych, w tym: wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. -Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych, w tym: wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - Informacja o wyniku naboru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyniku naboru - AS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Architektury i Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna