Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2018

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6. - Uchwala.PKWwL.1.3.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. - Uchwala.PKWwL.1.3.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Uchwala.PKWwL.1.1.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. - Uchwala.PKWwL.1.2.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. - Uchwala.PKWwL.1.3.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. - Uchwala.PKWwL.1.4.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. -20180911_Postanowienie.KW.Sklad.PKW.w.Legnicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. -20180911_Postanowienie.KW.Pierwsze.posiedzenie.PKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. - Postanowienie.KW.Pierwsze.posiedzenie.PKW.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. -20180911Postanowienie.KW.Pierwsze.posiedzenie.PKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. -20180911_Postanowienie.KW.Sklad.PKW.w.Legnicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. -20180911Postanowienie.KW.Pierwsze.posiedzenie.PKW.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. -20180911_Postanowienie.KW.Sklad.PKW.w.Legnicy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. - Postanowienie.KW.Sklad.PKW.w.Legnicy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Postanowienie.KW.Sklad.PKW.w.Legnicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Postanowienie.KW.Pierwsze.posiedzenie.PKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01. Ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie ozamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02. SIWZ rozdział I-XX - SIWZ rozdz. I-XX.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdział XXI ZAŁĄCZNIKI - SIWZ rozdz.XXI Załączniki.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja techniczna cz.1/3 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 458 obr. 3 m. Prochowice.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja techniczna cz.2/3 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 467 obr. 3 m. Prochowice.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja techniczna cz.3/3 - STWiORB.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Dziecka w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kontrola w Centrum Opiekuńczo-WychowawczymPowiatu Legnickiego w Golance Dolnej....pdf - Kontrola w CentrumOpiekuńczo-Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej....pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 - Kontrola w Centrum Opiekuńczo-WychowawczymPowiatu Legnickiego w Golance Dolnej....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... następna