Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu legnickiego za rok 2008
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16. - urp_2007_069.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu legnickiego za rok 2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu legnickiego za rok 2008
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników/pracowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników/pracowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Członkowie Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Powiatu Legnickiego VI kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16. -Protokół_zbiorczy_do_Sejmiku_Woj_Dolnoslaskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15. -Protokół_z_wyborów_do_Rady_Powiatu_Legnickiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ponowny przetarg nieograniczony (zmniejszony zakres) na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowny przetarg nieograniczony (zmniejszony zakres) na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert - INFORMACJA z otwofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ponowny przetarg nieograniczony (zmniejszony zakres) na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ponowny przetarg nieograniczony (zmniejszony zakres) na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14. - Uchwala.PKWwL.7.1.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory samorządowe 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wspólnego powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz przygotowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, przeniesienia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowe miejsce pracy Starosty Legnickiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wspólnego powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz przygotowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, przeniesienia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowe miejsce pracy Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wspólnego powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz przygotowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, przeniesienia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowe miejsce pracy Starosty Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka "Słoneczko" w Golance Dolnej i nadanie mu statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/218/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/217/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/216/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/215/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wspólnego powiatowo - gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz przygotowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, przeniesienia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowe miejsce pracy Starosty Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Legnickiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząszenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legnicy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie wyniku przetargu - Ogłoszenie owyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... następna