Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Załącznik do wypełnienia przezkandydata.odt"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/35/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Legnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO.pdf - Opinia RIO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/35/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Legnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/35/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Legnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SCAN_20180831_082401106.pdf -SCAN_20180831_082401106.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/35/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Legnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej – droga powiatowa nr 2270D relacji Osła-Stary Łom.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej – droga powiatowa nr 2270D relacji Osła-Stary Łom.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej – droga powiatowa nr 2270D relacji Osła-Stary Łom.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert - INFORMACJA zotwarcia ofert Osła - Stary Łom.pdf"

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla 20 uczestników projektu — niepełnoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty-kurs kosmetyczny_20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla 20 uczestników projektu — niepełnoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty-kurs cyfryzacji_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2186D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole - etap III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja z otwarcia ofert - INFORMACJA zotwarcia ofert.pdf"

poprzednia ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... następna